Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä julkaisuja 


Rauhanvälitys

pdfNational Dialogue and Internal Mediation Processes: Perspectives on Theory and Practice (pdf, 352 sivua, 2,8 MB)

pdfRauhanvälityksen toimintaohjelma (PDF)
julkaisija ulkoministeriö 14.12.2011
PDF ISBN 978-951-724-973-7

pdfRauhanvälitys: Suomen suuntaviivoja (PDF)
 Ulkoministeriön selvitys julkistettiin 6.5.2010 


Tutkimus – visio 

pdfJulkaisu: Utopia ulkopolitiikassa: sarja visioita Suomen asemasta maailmassa 9.6.2014


Selonteot, selvitykset ja strategiat

pdfValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta (PDF)

pdfTurvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva katsaus (PDF)
Julkaistu 13.2.2015
PDF ISBN 978-952-281-286-5
e-julkaisu (Grano)

pdfSuomen ulkoasiainhallinnon YK-strategia (PDF)
PDF ISBN 978-952-281-109-7
Ulkoasiainministeriön julkaisuja 6/2013

e-julkaisu (Kopijyvä)

pdfKertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2012 (PDF)
Ulkoasiainministeriö /Poliittinen osasto /Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö 23.4.2013

Yhteiskunnan turvallisuus 2013

pdfSuomen kyberturvallisuusstrategia 

(yhteiskunnanturvallisuus.fi PDF)
Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013

Strategiaa esittelevä verkkosivusto: www.yhteiskunnanturvallisuus.fi 
Lue lisää: Suomen kyberturvallisuusstrategia valmis (Tiedote /puolustusministeriö 24.1.2013)

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 (VN)
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 20.12.2012

pdfJulkaisu  (PDF)
Julkisuuteen 20.12.2012
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja | 5/2012

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Afganistan 2011/2012

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle joulukuussa 2011 selonteon Suomen kokonaistuesta Afganistanille, selonteko hyväksyttiin maaliskuussa 2012. Selonteko ohjaa Suomen Afganistan politiikkaa tulevina vuosina:

pdfValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Afganistan (PDF)

VN selonteko EU:n taisteluosastojen asettamisesta ajalle 1.1-30.6.2011

pdfValtioneuvoston selonteko eduskunnalle sotilasosastojen asettamisesta korkeaan valmiuteen osana EU:n taisteluosastoja ajalle 1.1-30.6.2011 (PDF)

Pohjoismaiset ulkoministerit - julkilausuma 2010

pdfJulkilausuma (PDF/ http://www.um.dk)
- Pohjoismaiset ulkoministerit Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta sopivat kokouksessaan Reykjavikissa 3.11.2010 pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön edelleen vahvistamista koskevasta julkilausumasta.

VN selonteko EUNAVFOR Atalanta 2010

pdfValtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan (PDF
Julkisuuteen 16.9.2010)

Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia 2009

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan 13. marraskuuta hyväksymällä kokonaisvaltaisella kriisinhallintastrategialla tehostetaan Suomen kriisinhallintaosallistumista.

pdfSuomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia (PDF)

Lue myös: Suomi linjasi osallistumistaan kriisinhallintaan (ulkoministeriö, uutiset 13.11.2009)

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2009

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 arvioidaan Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja esitetään valtioneuvoston 2010-luvun loppupuolelle ulottuvat linjaukset.

pdf

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009: valtioneuvoston selonteko
(PDF, valtioneuvosto 5.2.2009)

Raportti "Thorvald Stoltenberg: Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö" annettiin ulkoministerikokouksessa Oslossa 9.2.2009

Oslossa 9.2. pidetyssä Pohjoismaisessa ulkoministerikokouksessa keskusteltiin Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan yhteistyön kehittämisestä. Kokous vastaanotti Norjan entisen puolustus- ja ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin aiheesta laatiman riippumattoman selvityksen. Stoltenbergille annettiin kesäkuun 2008 pohjoismaisessa ulkoministerikokouksessa tehtäväksi selvittää Pohjoismaiden yhteistyömahdollisuuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa 10–15 vuoden perspektiivillä.

pdf Selvitys englanniksi (PDF)

pdf Selvityksen epävirallinen suomennos (PDF)

Lue myös: Pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (ulkoministeriö, uutiset, 9.2.2009)

Suomen osallistuminen Isafin tukitoimiin Afganistanin vaalien järjestämiseksi 2009

Valtioneuvosto päätti istunnossaan torstaina 29. tammikuuta antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta Isafin tukitoimiin Afganistanin vaalien järjestämiseksi vuonna 2009.

pdf Selonteko (PDF)

Lue myös: Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta Isafin tukitoimiin Afganistanin vaalien järjestämiseksi (ulkoministeriö, lehdistötiedote, 29.1.2009)

2008

pdfSuomen osallistuminen Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF) täydentävään toimintaan (PDF)
valtioneuvoston selonteko eduskunnalle (VNS 1/2008 vp)

2007

pdfSuomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia kartoittava selvitys (PDF)
ulkoministeriö 21.12.2007

pdfSelvitys Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle (PDF)
ulkoministeriö, puolustusministeriö ja sisäministeriö 14.12.2007


Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Euroopan unionissa

2010

pdfYleistavoite 2010 (Headline Goal 2010)
(PDF, Euroopan unionin neuvosto, engl.)

2008

pdfSelvitys Euroopan unionin Lissabonin sopimukseen sisältyvästä keskinäisen avunannon velvoitteesta
ulkoministeriö 2008
(PDF 3389 kt)

Ks. myös: EU:n turvatakuilla Suomelle vahva poliittinen ja periaatteellinen merkitys (UM, uutiset 10.4.2008) 


YK:n turvallisuusneuvosto

2012

pdfYK:n Turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325: "Naiset, rauha ja turvallisuus" - Suomen kansallinen toimintaohjelma 2012-2016 (PDF)
Ulkoministeriön julkaisuja 3/2012

2008 /2011

pdfYK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) - “Naiset, rauha ja turvallisuus” (PDF)
Suomen kansallinen toimintaohjelma 2008–2011
ulkoministeriö 2008

Seurantaraportti 2011:

pdfEpävirallinen seurantaraportti: YKTN pl. 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” Suomen kansallinen 1325-toimintaohjelma 2008-2011 (PDF)
ulkoministeriö 2011


Kannanotot

2009

pdfUlko- ja turvallisuuspoliittisen nuorten ryhmän kannanotto Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen (PDF)  
Julkisuuteen 27.1.2009

Lue myös: Nuorten ryhmän kannanotto pureutuu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan maailmanlaajuisesti (ulkoministeriö, uutiset 27.1.2009)


Ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä

2009

pdf Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksentekojärjestelmästä (ulkoministeriö 3.3.2010/ PDF)
Päivitys samannimiseen painojulkaisuun (ulkoasiainministeriön julkaisuja 8/2008)  ja sitä seuranneeseen verkkojulkausuun 5.5.2009 (PDF verkkojulkaisu, ulkoministeriö 5.5.2009)

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Viestintäyksikkö

Päivitetty 28.4.2015

Takaisin ylös