Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 1.4.2008

Evaluointi Suomen kehitysavusta Afganistanille

pdfEvaluation: Finnish Aid to Afghanistan (PDF, 117 sivua, 631 kt)

pdfTiivistelmä (PDF, 32 sivua, 303 kt)

Ulkoasiainministeriön evaluointiraportti 2007:1
Evaluation Finnish Aid to Afghanistan

ISBN -951-724-634-7 (painettu)
ISBN 978- 724-635 4 (pdf)
ISSN 1235-7618

Anne Davies, Juha-Matti Seppänen, Hassina Sherjan, Kristiina Rintakoski ja Emery Brusset

Tiivistelmä

Afganistanista tuli merkittävä kansainvälisen avun kohde vuonna 2002, kun kansainvälinen yhteisö ryhtyi tukemaan maan vakauttamista, demokratisointia ja uudelleenrakentamista vuosia kestäneen konfliktin jälkeen. Afganistan on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista ja kehitysavulle haasteellinen toimintaympäristö. Myös turvallisuusuhka on todellinen. Suomi tukee Afganistania kehitysyhteistyövaroin n. 11.8-12.5 milj. euroa vuosittain.

Evaluoinnin tarkoituksena oli antaa kriittinen näkemys Suomen kehityspolitiikan tuloksellisuudesta ja avun tarkoituksenmukaisuudesta Afganistanissa.

Raportti toteaa, että Suomen apu Afganistanissa on arvostettua, johdonmukaista ja pääosin todelliseen tarpeeseen vastaavaa. Kuitenkin, toiminnan mahdollisiin kielteisiin seurauksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, koska on ilmeistä, että osa myönnetystä tuesta on vaikuttanut tuen tavoitteiden vastaisesti. Esimerkiksi huumeteollisuutta vastaan käytettyjen varojen vaikutus on ollut päinvastainen tavoitteisiin nähden. Monilla Suomen tukemilla ohjelmilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa merkittäviksi toimijoiksi. Raportti kiinnittää huomiota lähes kokonaan puuttuvaan kansainvälisten avunantajien koordinaatioon, jossa Euroopan Unionilla, ja Suomella sen jäsenenä, voisi olla vahvempi rooli. Raportti toteaa, että hallinnon korkeata tasoa myöten rehottaa korruptio. Evaluaatio arvioi kuitenkin, että maalla on mahdollisuuksia päästä kehityksen tielle, vaikka ongelmat ovatkin mittavat ja voivat helposti viedä myös takaisin sekasortoon ja konfliktiin.

Evaluaatio suosittaa, että Suomen tulisi osaltaan vahvistaa kansainvälistä painetta korruptoituneiden korkea-arvoisten virkamiesten erottamiseksi. Suomen tulisi myös aktiivisemmin etsiä uudenlaisia ratkaisuja Afganistanin keskeisimpiin ongelmiin. Afgaaniyhteiskunnan länsimaisia avustusjärjestöjä kohtaan tuntemaa epäluuloa tulisi pyrkiä hälventämään lisäämällä tiedotustoimintaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Afganistanissa toimii myös joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä. Evaluaatio suosittaa, että Ulkoasiainministeriö muistuttaisi kaikkia maassa tukemiaan kansalaisjärjestöjä niiden antamasta sitoumuksesta noudattaa kansalaisjärjestöjä koskevaa menettelytapaohjetta, joka kieltää käännytystyön. Suomen kehitysavun asiallisen käytön varmistamiseksi tulisikin teettää oma evaluaatio tuettujen kansalaisjärjestöjen toiminnasta Afganistanissa.

Avainsanat: Afganistan, evaluaatio, maaohjelma 

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.9.2008

Takaisin ylös