Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Niger: Finland har ingen beskickning

Finland har ingen beskickning i Niger. Den närmaste finländska beskickningen finns i Abuja, Nigeria.

I så gott som alla länder utanför Europeiska unionen har något EU-land eller nordiskt land en ambassad eller ett konsulat. I nödfall kan du kontakta dem eller ringa utrikesministeriets jourtelefon +358 9 1605 5555.

I ett land där Finland inte har någon beskickning kan en annan Schengenstat representera Finland i visumärenden. Finland kan likaså enligt överenskommelse representera en annan Schengenstat.

Detta dokument

Uppdaterat 3.1.2014

Takaisin ylös