Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 29.9.2008

Statssekreterare Tiilikainen: Byggandet av Finlands säkerhet börjar utanför landets gränser

Varför en liten stat som Finland satsar så mycket på internationell krishantering, frågar man ofta i hemlandet. Statssekreteraren Teija Tiilikainen svarar på frågan genom att konstatera att Finland redan för över 50 år sedan lade märke till att byggande av fred och upprätthållande av stabilitet måste börjas i god tid utanför landets gränser. Tiilikainen talade på ett seminarium som behandlade samhällets krisberedskap på Säkerhet och försvar -mässan i Lahtis fredagen den 26 september.

Statssekreterare Teija Tiilikainen. Bild: Tiina NikkinenFinland är en stormakt när det gäller fredsbevarande eller krishantering, sade Tiilikainen. Enligt henne är det själviskt, men också för sent att upprätthålla samhällets stabilitet om åtgärderna börjar först när en internationell kris överskrider statens gränser.

Att delta i internationell krishantering med olika aktörer, såsom FN, EU, Nato och OSSE är också direkt till nytta för regional säkerhet och erbjuder kunskaper och utbildning med avseende på försvaret av det egna landet.

Även ett litet land kan nuförtiden ha en stor insats i internationell krishantering, eftersom världen förändrade radikalt efter det kalla kriget och det traditionella fredsbevarandet ändrade karaktär på ett avgörande sätt.

Tidigare hade fredsbevarande operationer en tydlig uppgift: att försäkra freden mellan två stater. Numera är kriser och konflikter inte sådana som exemplen i läroböckerna, konstaterade Tiilikainen. Det handlar ofta om icke-statliga aktörer som har olika politiska, etniska och ideologiska syften. Spektret av olika kriser är så brett att en organisation som FN inte kan snabbt reagera i olika situationer och därför är krishantering allt mera Natos, EU:s och andra regionala organisationers verksamhetsfält och förutsätter väpnad intervention.

Klimatförändringen för nya risker med sig

Statssekreterare Teija Tiilikainen talade om internationell krishantering vid öppnandet av säkerhetsmässan i Lahtis. Bild: Tiina NikkinenDe som arbetar inom internationella civila och militära uppdrag har ofta en avgörande roll när man strävar efter att förebygga konflikter. "Att förebygga kräver aktivitet, och det har vi i Finland", sade Tiilikainen. Hon nämnde att en av de största framtida utmaningarna är klimatförändringens säkerhetspolitiska konsekvenser, om det sedan handlar om brist på vatten, energi eller mat.

Genom att delta i krishanteringsoperationer utsätter Finland sig inte särskilt för internationella terrordåd enligt Tiilikainen. Finland är ju ganska glest bebyggt och därför inte terroristernas primära mål.

I hemlandet har man kritiserat att Finland deltar i flera operationer och inte koncentrerar sitt kunnande. Enligt Tiilikainen handlar det framför allt om att man i bl.a. EU fungerar på så sätt att ansvaret delas mellan så många medlemmar som möjligt. För tillfället ligger Finlands, EU:s och även bredare internationella samfundets tyngdpunkt i krishanteringen speciellt i Västbalkan, Afghanistan och Afrika.

Statssekreterare Pertti Torstila besökte utrikesministeriets mässavdelning och diskuterade bland annat med f.d. fredsbevarare Esko Heikkinen. Bild: Tiina NikkinenDen största säkerhetsmässan

Den alla tiders största mässan om vidsträckt säkerhet öppnades i Lahtis på fredagen. Säkerhetsmässan som tidigare koncentrerade mera på försvarsförvaltning har ordnats från 1992. Utrikesministeriet presenterade krishantering och resesäkerhet på mässan.

 

Detta dokument

Uppdaterat 29.9.2008

Takaisin ylös