Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resedokument, 6.11.2015

Argentina: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (både Service passport och Official passport) 
  • Tjänstepass för personer I militära tjänst
  • Tillfälligt pass, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Argentina(Provisional passport, recognized for exit or transit to return to Argentina)
  • Nödpass, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Argentina (Exit or transit to return to Argentiina)
  • Sjömanspass (tjänstgöring) /Seaman's book
Takaisin ylös