Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 20.5.2010

Laajemman Euroopan aloite ja Länsi-Balkanin puiteohjelma: Turvallisuus ja kehitys -tutkimus alkanut

Tiedote 162/2010
20.5.2010

Laajemman Euroopan aloitteeseen ja Länsi-Balkanin kehityspoliittiseen puiteohjelmaan perustuvan turvallisuusklusterin puitteissa tapahtuva turvallisuus ja kehitys -tutkimustoiminta on alkanut.

Toiminnalle varattu rahoitus on 2,5 miljoonaa euroa vuosiksi 2009–2013, eli 500 000 euroa joka vuosi. Länsi-Balkanin puiteohjelmaan on varattu 176 500 euroa vuosiksi 2010–2011.

Turvallisuusklusteritoiminnan päätavoitteina ovat turvallisuuden ja kehityksen välisen yhteyden esiin tuominen laajan turvallisuuskäsitteen mukaisesti, tutkimuslaitosten lisääntyvä vuorovaikutus ja verkostoituminen sekä kapasiteetin vahvistaminen ja luottamusta lisäävät toimet kohdealueilla Itä-Euroopassa (Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä), Etelä-Kaukasiassa (Armenia, Azerbaidzhan ja Georgia), Keski-Aasiassa (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) sekä Länsi-Balkanilla (Albania, Bosnia-Hertsegovina, Kosovo, Kroatia, Makedonia, Montenegro ja Serbia) ja sitä kautta kumppanimaiden laaja-alaisen vakauden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kehitystä ei voi tapahtua ilman vakautta. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja alueen ymmärrystä niin kohdealueilla kuin Suomessakin.

Turvallisuusklusterin toiminnassa ovat mukana kotimaiset ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimuslaitokset sekä ulkoministeriön itäosasto, Eurooppa-osasto, kehityspoliittinen osasto ja suunnittelu- ja tutkimusyksikkö.

Ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen totesi neuvoa-antavan ryhmän tapaamisessa Helsingissä tulevista tutkimuspainotuksista: ”Ympäristö ja turvallisuus on erikoisbrändimme ja osa merkittävää osaamistamme, josta haluamme lisää tutkimusta.” Hän korosti myös alueellisen yhteistyön kehittämistä, kaupan esteiden poistamista maiden väliltä sekä hyvää hallintoa ja korruption poistamista.

Ensimmäiset tutkimushankesopimukset on solmittu joulukuussa 2009. Aleksanteri-instituutti, Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI) ja Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ovat aloittaneet toisiaan täydentävät tutkimukset konsortiona. Aleksanteri-instituutin tutkimus koskee konflikteja, yhteistyötä ja kehitystä Georgiassa, Armeniassa ja Azerbaidzhanissa. TAPRI:n tutkimusaiheena on yleiseurooppalainen konfliktinratkaisu ja suurvaltapolitiikka laajemman Euroopan valtioiden turvallisuus- ja kehityspoliittisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksen kohdemaat ovat Moldova, Armenia, Tadzhikistan ja Kazakstan. Karjalan tutkimuslaitos tutkii alueellista vakautta, rajoja, vähemmistöjä ja maahanmuuttoa. Tutkimusverkostohanke toteutetaan Moldovassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Azerbaidzhanissa.

Turvallisuusklusterin ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 22. maaliskuuta 2010 ja neuvoa-antavan ryhmän tapaaminen järjestettiin 23. huhtikuuta 2010. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata turvallisuusklusterin toimintaa sekä käsitellä ja hyväksyä hanke-esitykset lopullisen päätösvallan ollessa ulkoministeriöllä. Neuvoa-antavan ryhmän tapaamiset on tarkoitettu kaikille alan tutkimuslaitoksille. Niiden tarkoituksena on tiedon yhteen tuominen, näkemysten vaihtaminen hanke-esityksistä, synergia-etujen ja päällekkäisyyksien huomioiminen sekä uusien tutkimusideoiden kartoittaminen, jotta ne voidaan huomioida ohjausryhmässä ja klusteritoiminnan kehittämisessä. Ajatuksena on tutkimuslaitosten osallistuminen ja tutkimustoiminnan sitominen laajemman Euroopan aloitteen sekä Länsi-Balkanin kehityspoliittisen puiteohjelman tavoitteisiin.

Varojen myöntämiseksi uusille tutkimusideoille käynnistetään lähiaikoina hakukierros.

9. maaliskuuta 2010 alkaen tutkimustoiminnan hallinnoijana on toiminut Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti.

Lisätietoja: ulkoasiainneuvos, itäosaston kehityspoliittinen neuvonantaja Matti Kääriäinen, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6094, etunimi.sukunimi@formin.fi, lähetystöneuvos Harri Kämäräinen, itäosasto, ulkoministeriö, puh. 09 1605 5604, etunimi.sukunimi@formin.fi, Länsi-Balkanin kehityspoliittisen puiteohjelman osalta lähetystöneuvos Martti Eirola, Eurooppa-osasto, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6354, etunimi.sukunimi@formin.fi

 

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.5.2010

Takaisin ylös