Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 24.6.2010

Laajemman Euroopan aloite: Suomi tukee ihmisarvoista työtä Etelä-Kaukasian ja Keski-Aasian maissa

Tiedote 203/2010
24.6.2010
 

Ulkoministeriön Itäosasto auttaa Keski-Aasian Kazakstania, Tadzhikistania, Kirgisiaa, Uzbekistania ja Turkmenistania sekä Etelä-Kaukasian Armeniaa, Azerbaidzhania ja Georgiaa kehittämään modernin markkinayhteiskunnan perusinstituutioita: työnvälitysjärjestelmiä, työterveys- ja turvallisuuskäytäntöjä sekä sosiaaliturvan kansallisia systeemejä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n kanssa.

Suomen keväällä 2010 käynnistynyt tukihanke auttaa alueen maita toimeenpanemaan ILO:n tuella suunnittelemiaan Ihmisarvoisen työn maaohjelmia (Decent Work Country Programmes, DWCP). Kyseessä on ensimmäinen laajamittainen ihmisarvoisen työn edistämiseksi toteutettava ohjelma ILO:n kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on neljä miljoonaa euroa vuosille 2010–2013. Vuodelle 2010 toimintaan on varattu 880 000 euroa ja seuraaville kolmelle vuodelle 1 040 000 euroa vuositasolla. Vastuullisena toteuttajana on ILO:n Moskovan-aluetoimisto.

Hanke on Laajemman Euroopan aloitteen yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen teeman lippulaivahanke. Sen tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja lisätä ihmisarvoisten työpaikkojen määrää – eli hanke tukee YK:n ensimmäisen vuosituhattavoitteen (köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen työn edistäminen) saavuttamista. Samalla se tukee yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä, vakautta ja modernisoitumista lisäämällä työllisyyttä, kehittämällä työsuojelua sekä parantamalla sosiaaliturvaa Etelä-Kaukasian ja Keski-Aasian maissa. Hankkeella on myönteisiä rinnakkaisvaikutuksia myös Laajemman Euroopan aloitteen muihin, eli turvallisuus-, kauppa ja kehitys- sekä ympäristöyhteistyöteemoihin.

Etelä-Kaukasian maista Armenia ja Azerbaidzhan sekä Keski-Aasian maista Kazakstan, Kirgisia ja Tadzhikistan ovat allekirjoittaneet ILO:n kanssa niin sanotun Ihmisarvoisen työn maaohjelmat. Georgian, Turkmenistanin ja Uzbekistanin kanssa ILO tekee hankekohtaista yhteistyötä. Maaohjelmien prioriteetit pohjautuvat maiden kansallisiin pitkän tähtäyksen kehityssuunnitelmiin.

Maiden hallitukset yhdessä työnantaja- ja työntekijäosapuolten kanssa ovat asettaneet yhteistyön painopisteiksi työllisyyden, työsuojelun ja sosiaaliturvan edistämisen. Maakohtaiset toimenpiteet räätälöidään kunkin maan tarpeet ja kehitysasteet huomioiden.

Hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa Moskovassa 27. toukokuuta käsiteltiin maakohtaisia työsuunnitelmia ja valittuja painopisteitä. Niiden todettiin olevan hyvin linjassa maiden itselleen valitsemien prioriteettien kanssa. Kokousta johtanut ILO:n Moskovan-aluetoimiston johtaja Martina Lubyova korosti, että työllisyyden vahvistaminen on ensisijainen tie ulos köyhyydestä. Pitkän päälle kestäviä hyötyjä tuottavat kuitenkin vain kelvolliset, ihmisarvoiset työt. Työpaikkojen laatua on parannettava sekä epävirallisen että virallisen talouden piirissä.

Suomalaista asiantuntemusta tullaan hyödyntämään hankkeessa muun muassa tekemällä yhteistyötä suomalaisten alan laitosten kanssa, käyttämällä suomalaisia koulutusaineistoja sekä järjestämällä Suomeen suuntautuvia opintomatkoja. Suunnitteilla on muun muassa kohdemaiden työnvälitystoiminnasta vastaavien instituutioiden edustajien kutsuminen tutustumaan suomalaisten työvoimapalvelujen toimintaan.

Lisätietoja: ulkoasiainneuvos, itäosaston kehityspoliittinen neuvonantaja Matti Kääriäinen, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6094, etunimi.sukunimi@formin.fi, sosiaalipolitiikan neuvonantaja Timo Voipio, kehityspoliittinen osasto, ulkoministeriö, puh. 09 1605 5509, sukunimi.etunimi@formin.fi

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.6.2010

Takaisin ylös