Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Lehdistötiedotteet, 12.10.2010

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

Tiedote 297/2010
12.10.2010
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on tänään antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa taattua oikeutta sananvapauteen oli loukattu.

Tapauksessa oli kyse kahden henkilön suhteen uutisoinnista iltapäivälehdessä. Suhteen osapuolina olivat politiikan toimittajan entinen puoliso ja presidentinvaalien ehdokkaan kampanjan viestintä- ja markkinointivastaava. Kansalliset tuomioistuimet katsoivat, että uutisoinnilla oli loukattu kantajien oikeutta yksityisyyteen sekä tuomitsivat lehden toimittajan ja päätoimittajan yksityiselämän loukkaamisesta sakkorangaistuksiin. Tuomitut ja artikkelin julkaissut lehtiyhtiö valittivat EIT:een katsoen tuomion loukkaavan heidän oikeuttaan sananvapauteen.

EIT arvioi tapauksessa sananvapauden suhdetta yksityiselämän suojaan. Suhteen uutisoinnissa tapaukseen osallisten tahojen kuvaus oli asiallista ja tosiseikkoihin perustuvaa. Presidenttiehdokkaan kampanjan viestintävastaavan on katsottava olevan tehtäviensä julkisen ja poliittisen luonteen vuoksi poliitikkoihin ja virkamiehiin rinnastettavassa asemassa eikä hänen voida siten katsoa olevan täysin yksityinen henkilö. EIT otti ratkaisussaan myös huomioon artikkelin julkaisun aikana käynnissä olleen presidentinvaalitaiston ja uutisoinnin kohteena olleiden henkilöiden kytkökset presidentinvaalikampanjointiin sekä kampanjoinnista tapahtuvaan uutisointiin.

EIT kiinnitti huomiota tuomittujen rangaistusten vakavuuteen ja katsoi sen lisäksi, että valittajat olivat joutuneet maksamaan kohtuuttoman suuria korvauksia verrattuna esimerkiksi väkivaltarikoksista tuomittaviin korvauksiin.

EIT katsoi tapauksessa yksityiselämän loukkaamisesta annettujen tuomioiden rikkoneen valittajien Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa taattua oikeutta sananvapauteen.

EIT määräsi valtion korvaamaan valittajille yhteisesti 14 900 euroa korvauksena aineellisesta vahingosta sekä 13 000 euroa oikeudenkäyntikuluistaan.

Lisätietoja: ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtaja Arto Kosonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 09 1605 5729
 

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.10.2010

Takaisin ylös