Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 1.11.2010

Pohjoismaiden ulkoministerien yhteinen artikkeli YK:n päätöslauselman 1325 ”Naiset, Rauha ja Turvallisuus” 10-vuotispäivän kunniaksi

Pohjoismaiden ulkoministerit Alexander Stubb, Carl Bildt, Lene Espersen, Jonas Gahr Støre ja Össur Skarphédinsson julkaisivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, Rauha ja Turvallisuus” 10-vuotispäivän kunniaksi 31.10.2010 yhteisen artikkelin.


Ulkoministerit korostavat, että naisten oikeuksien ja tasa-arvon edistäminen myötävaikuttaa rauhanomaisemman maailman aikaansaamiseen. Ulkoministerit toivovat muiden maiden laativan kansalliset toimintaohjelmansa päätöslauselman toimeenpanemiseksi, kuten Pohjoismaat ovat tehneet.

Sukupuolten tasa-arvolla rauhallisempi maailma

YK:n turvallisuusneuvosto tunnusti ensimmäisen kerran sukupuolten tasa-arvon ja rauhan ja turvallisuuden välisen yhteyden kymmenen vuotta sitten, kun se 31.10.2009 yksimielisesti hyväksyi päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus. Päätöslauselma 1325 tunnustaa, että naisilla on aktiivinen rooli rauhanrakentamisessa ja heillä täytyy olla täysi ja tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua kaikkiin rauhanprosesseihin. Siinä todetaan, että konfliktit vaikuttavat naisiin ja miehiin eri tavalla, ja korostaa lisäksi, että on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota naisten tarpeisiin ja suojella heidän oikeuksiaan ja turvallisuuttaan.

Kaikki Pohjoismaat pitävät sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja naisten vaikutusvallan lisäämistä rauhan ja turvallisuuden alalla yhtenä ulkopolitiikkansa tärkeimmistä asioista. Me olemme nähneet lisääntyneen sukupuolten tasa-arvon myönteisen vaikutuksen omissa yhteiskunnissamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen maailmanlaajuisesti voi myötävaikuttaa rauhanomaisemman maailman aikaansaamiseen. Olemme sitoutuneet sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseen ja edistämiseen kaikkialla maailmassa.

Naiset voivat – ja heidän täytyy – toimia tärkeässä roolissa konfliktien estämisessä, rauhanrakentamisessa, varhaisvaroituksessa ja aseriisunnassa. Erään hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan naisten osallistuminen Naton alueellisten jälleenrakennusryhmien toimintaan Afganistanissa myötävaikuttaa toiminnan tehokkuuteen. Rauhansopimukset, joissa on mukana naisia, kattavat suuremman määrän asioita ja sellaisten sopimusten tulokset ovat kestävämpiä.

Toimeenpano on ollut tuskallisen hidasta

Kymmenen vuotta päätöslauselman 1325 hyväksymisen jälkeen pahoittelemme, että toimeenpano on edistynyt tuskallisen hitaasti. Sotilaalliset konfliktit vaikuttavat edelleen tuhoisalla tavalla naisiin ja tyttöihin, jotka joutuvat usein sellaisten hirvittävien seksuaalisten ja sukupuoleen perustuvien väkivallantekojen kohteeksi, joiden tekijät jäävät enimmäkseen rankaisematta – jos niistä edes raportoidaan. Naiset jäävät säännöllisesti sivuun rauhanprosesseissa ja vain kourallinen maita on hyväksynyt kansallisen toimintaohjelman päätöslauselman 1325 toimeenpanemiseksi. Kaikilla Pohjoismailla on toimintaohjelmat ja ne ovat olleet voimassa jo useita vuosia. Me ulkoasiainministerit olemme kehottaneet muita maita hyväksymään omat kansalliset 1325 toimintaohjelmansa ja olemme valmiit jakamaan kokemuksiamme ja olemaan avuksi.

Kansainvälisen yhteisön täytyy herpaantumatta etsiä keinoja naisten oikeuksien edistämisen takaamiseksi. Naisia ei saisi pitää vain sodan uhreina, kun he itse asiassa ovat osa ratkaisua. Naisten aktiivinen osallistuminen vaikuttaa olennaisesti kestävän rauhan saavuttamiseen ja sellaisten yhteiskuntien rakentamiseen, joissa kaikkien kansalaisten asiat otetaan huomioon. Päätöslauselma 1325 antaa meille välineet tähän tarkoitukseen, mutta tuloksia ei synny kuin ihmeen kautta itsestään. Esimerkiksi naisten osallistuminen viime kesän rauhankokoukseen (Peace Jirga) Afganistanissa oli naisjärjestöjen ja Afganistanin kansalaisyhteiskunnan voimakkaan painostuksen sekä kansainvälisen yhteisön, mukaan lukien Pohjoismaiden, ansiota. Turvallisuusneuvoston, YK:n ja sen alueellisten järjestöjen täytyy toimia järjestelmällisesti, jotta naisten ääni kuuluu ja siihen kiinnitetään huomiota tämänkaltaisissa merkittämissä tilanteissa.

Rankaisematta jättämistä seksuaalisesta väkivallasta ei saa hyväksyä

Aiemmin tänä vuonna otimme innostuneesti vastaan päätöksen YK:n uuden tasa-arvoelimen, UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and Women’s Empowerment), perustamisesta. Onnittelemme Michelle Bacheletia nimityksestä apulaispääsihteeriksi ja UN Womenin toimitusjohtajaksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että uusi elin tulee vahvistamaan ja tehostamaan YK:n työtä sukupuolten tasa-arvon alalla.

Yksi merkittävimmistä edistysaskelista naistet, rauha ja turvallisuus –teeman alalla on YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimittäminen tehtävään taistella seksuaalista väkivaltaa vastaan konfliktitilanteissa ja ruotsalaisen Margot Wallströmin nimittäminen ensimmäiseksi erityisedustajaksi. Me tuemme erityisedustajaa hänen tärkeässä työssään, mukaan lukien taistelussa seksuaalisen väkivallan ja sukupuoleen perustuvien väkivallantekojen rankaisemattomuutta ja armahdusta vastaan ja naisten ja tyttöjen suojelussa joutumasta tällaisten hirmutekojen kohteeksi. Tämänkaltainen väkivalta ei vaikuta vain uhreihin, vaan myös heidän perheisiinsä, kyliin ja yhteiskuntiin kokonaisuudessaan. Kansainvälisen yhteisön täytyy puhua suoraan ja korostaa, että sellaista väkivaltaa ei tulla koskaan suvaitsemaan. Meidän täytyy taata, että syylliset tuodaan oikeuden eteen ja uhrit saavat apua. Oikeus on rauhan edellytys.

Pohjoismaiden ulkoministereiden yhteinen artikkeli 31.10.2010 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, Rauha ja Turvallisuus” 10-vuotispäivän kunniaksi  

pdf10 year anniversary of UNSC Resolution 1325 
"Gender equality for a more peaceful world"
 

Päivitetty 1.11.2010

Takaisin ylös