Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Julkaisut, raportit, selonteot ja julkaistut tutkimukset

Julkaisut

Suomen ulkoasianhallinnon ihmisoikeusstrategia

pdfSuomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia (PDF, 689 KB)
pdfLiite: Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeuspoliittinen toimintaohjelma 2013-2015 (PDF, 577 KB)

Käsikirja Euroopan unionin kriisinhallintatyöstä

pdfHuman Rights and Crisis Management handbook (PDF, 713 kt)

Suomen eurooppalaisen romanipolitiikan käsikirja

pdfSuomen tavoitteet eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi. Suomen eurooppalaisen romanipolitiikan käsikirja. (PDF 895kt)

pdfSuomen tavoitteet eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi: työryhmäraportti 24.3.2011  (PDF 549 kt)

Ohjeet ihmisoikeuspuolustajia koskevista suuntaviivoista

pdfSuomen ulkoasiainhallinnon julkiset ohjeet Euroopan unionin ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen käytännön toteuttamisessa

Raportit

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review - UPR)

pdfYK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu – UPR; Suomen toinen kansallinen raportti 29.2.2012

pdfSuomen vapaaehtoinen tilannekatsaus UPR-suositusten toimeenpanosta 2010 (PDF, 114 kt)

pdfYK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelu, Suomen raportti, helmikuu 2008 (PDF, 106 kt)

Selonteot

Hallituksen ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Suomen hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen Suomen ihmisoikeuspolitiikasta.

pdfValtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 (PDF, 659 Kt)

pdfStatsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 (PDF, 755 kb)

pdfValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009 (PDF, 662 kt)
pdfStatsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna 2009 (PDF, 726 kt)

2004

pdfSelonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2004 (PDF, 648 kt)

pdfStatsrådets redogörelse för de mänskliga rättigheterna 2004 (PDF, 669 kt)

2000

pdfUlkoministeri Tuomiojan selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle (PDF, 602 kt)

1998

rtfUlkoministeri Tarja Halosen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selonteko Suomen hallituksen ihmisoikeuspolitiikasta (RTF, 170 kt) 

Toimintasuunnitelmat

Suomen ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma 2005

pdfIhmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma 2005 (PDF, 633 kt)

rtfHandlingsplan mot människohandeln 2005 (RTF, 619 kt)

pdfIhmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma työryhmän ehdotukset Suomen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi luovutuskirje valtioneuvostolle (PDF, 270 kt)

Muita

pdfSusan Villan erillisselvitys: Ulkoasiainhallinnon ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelman (2013-2015) arviointi 26.2.2015 (PDF, 357 kt)

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan arvio ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian ja ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelman vaikutuksista 26.2.2015 (RTF, 222 kt)

pdfArviointiselvitys valtioneuvoston vuoden 2009 ihmisoikeusselonteon kansainvälisen osuuden toimeenpanosta - loppuraportti 4.5.2014 (PDF, 762 kt)

pdfRaportti vammaisten ihmisoikeuksista Suomen ulkopolitiikassa 2013 (PDF, 180 kt)

Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena

pdfEuroopan neuvoston ministerikomitean suositus toimista seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi 2010 (PDF, 134 kt, 8 s.) 

pdfJulkaisu Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan uudistustarpeista (Reform of the European Social Charter - Seminar presentations, PDF)

pdfPohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) tutkimus (Addressing Climate Vulnerability: Promoting the Participatory Rights of Indigenous Peoples and Women through Finnish Foreign Policy, PDF 3,5 Mt)

Takaisin ylös