Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 25.1.2011

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

Tiedote 23/2011
25.1.2011

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on antanut tänään Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattua oikeutta sananvapauteen oli loukattu.

Tapauksessa oli kyse uutisoinnista oikeudenkäynnistä, joka koski yksityiselämän suojaa ja sananvapautta. Sanomalehti oli julkaissut kaksi oikeudenkäyntiin liittyvää uutista. Näistä ensimmäisessä kuvailtiin oikeudenkäyntiä, kerrottiin asianomistajan koko nimi, tuomioistuimen tuomio sekä joitakin yksityiskohtia asianomistajan yksityiselämästä. Yksityiselämään liittyvät tiedot olivat samoja, jotka oli paljastettu aikaisemmin iltapäivälehdessä, joka oli uutisointia koskevan oikeudenkäynnin osapuoli. Myöhemmässä uutisessa ainoastaan viitattiin oikeudenkäyntiin ilman nimiä ja pohdittiin yleisemmin rikoslain säännöstä yksityiselämään suojan loukkaamisesta.

Tapauksessa sanomalehden toimittaja ja päätoimittaja oli tuomittu kansallisissa tuomioistuimissa sakkorangaistukseen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Lisäksi heidän ja sanomalehden oli maksettava vahingonkorvausta ja asianomistajan oikeudenkäyntikulut.

EIT:n mukaan henkilöille ja sanomalehdelle tuomitut seuraamukset rajoittivat sananvapautta. Tuomioistuin arvioi yksityiselämän suojaa suhteessa sananvapauden rajoittamiseen. Se otti huomioon aikaisemman ratkaisunsa, joka koski samaa asianomistajaa ja iltapäivälehteä. Tällöin se oli todennut, ettei asianomistaja presidenttiehdokkaan kampanjan viestintävastaavana ollut ollut täysin yksityinen henkilö, vaan iltapäivälehti oli voinut kuvailla henkilön yksityiselämää asiallisesti ja tosiasioihin perustuen.

Nyt kyseessä olevan tapauksen suhteen EIT piti ainoana olennaisena erona kulunutta aikaa, sillä sanomalehden oikeudenkäyntiä koskeva uutisointi oli tapahtunut kaksi vuotta presidenttiehdokkaan vaalikampanjan jälkeen. EIT kiinnitti huomiota siihen, että asianomistajan yksityiselämää koskevat tiedot olivat tulleet jo aikaisemmin ilmi ja että sanomalehden uutisointi perustui julkiseen oikeudenkäyntiin ja julkiseen tuomioistuimen tuomioon. EIT katsoi, ettei asiassa suoritetussa harkinnassa ollut saavutettu kohtuullista tasapainoa eri intressien välillä.

EIT määräsi valtion korvaamaan valittajille yhteensä 29 030,08 euroa aineellisesta vahingosta ja 8 000 euroa oikeudenkäyntikuluistaan.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Marjo Rantala, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 09 1605 5731

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.1.2011

Takaisin ylös