Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 24.5.2011

YK:n kidutuksen vastainen komitea kyseli Suomen tilanteesta

Tiedote 154/2011
24.5.2011

Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen vastainen komitea teki Suomen määräaikaisraportista satakunta tarkentavaa kysymystä. Komitea käsitteli raporttia 46. istunnossaan ja sen yhteydessä pidetyssä Suomen suullisessa kuulemistilaisuudessa Genevessä 18.–19. toukokuuta.

Esillä ollut Suomen yhdistetty viides ja kuudes raportti kattaa vuodet 2002–2009. Raportin luonnoksesta järjestettiin Suomessa julkinen kuulemistilaisuus viime syyskuussa, ennen kuin se jätettiin YK:n pääsihteerille.

Raportti perustuu komitean esittämiin ennakkokysymyksiin. Siinä käsitellään muun muassa kidutuksen kriminalisointia, vankeinhoitoa, ulkomaalaislain nojalla pidätettyjen olosuhteita, eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa ja tehtäviä sekä turvapaikkahakemusten nopeutettua käsittelyä. Edelleen raportissa selvitetään ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan torjumista, lasten hyväksikäytön estämistä sekä romanien tilannetta ja kohtelua Suomessa. Samoin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimenpiteitä on raportissa esitelty.

Komitea esitti Suomen valtuuskunnalle kaikkiaan satakunta lisäkysymystä. Kysymykset koskivat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, ihmiskauppaa, oikeusasiamiehen asemaa ja oikeusasiamiehen yhteyteen perustettavan ihmisoikeuskeskuksen tehtäviä sekä poliisin koulutusta ja oikeusturvamekanismeja poliisin toiminnassa.

Komitea halusi lisätietoa myös romanien ja saamelaisten oikeusasemasta. Vankeinhoidosta esitettiin lukuisia kysymyksiä, myös niin sanotuista paljuselleistä. Suomen vahingonkorvauslainsäädäntö ja oikeudenkäyntien pituudet olivat niin ikään komitean kiinnostuksen kohteena. Edelleen komiteaa kiinnosti ihmisoikeussopimusten asema Suomen oikeusjärjestelmässä. Komitea tiedusteli myös sitä, miksi Suomen lainsäädäntö ei sisällä nimenomaista kidutuksella saadun todistusaineiston käytön kieltoa.

Komitea oli niin ikään kiinnostunut eräistä yksittäisistä tapauksista ja tiedusteli muun muassa Suomessa käynnissä olevasta Ruanda-oikeudenkäynnistä.

Suomen valtuuskunnan muodostivat yksikönpäällikkö Arto Kosonen ulkoministeriöstä puheenjohtajana sekä jäseninä lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell oikeusministeriöstä, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Päivi Pietarinen sisäministeriöstä, lähetystöneuvos Jaakko Halttunen ulkoministeriöstä ja lähetystöneuvos Krista Oinonen Suomen pysyvästä YK-edustustosta Genevestä. Myös suurlähettiläs Hannu Himanen osallistui kuulemiseen.

Määräaikaisraportointi perustuu YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen yleissopimukseen, joka tuli Suomessa voimaan 1989 (SopS 59-60/1989). Sopimuksen toteutumista valvotaan sopimusvaltioiden neljän vuoden määräajoin laatimien raporttien avulla. Määräaikaisraportissa selostetaan, mihin toimiin sopimusvaltiot ovat ryhtyneet yleissopimuksen määräysten toteuttamiseksi. Suomi on sittemmin hyväksynyt uuden raportointimenettelyn, jossa raportti perustuu komitean esittämiin ennakkokysymyksiin.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, puh. 09 1605 5713, lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö, puh. 09 1606 7892, 050 583 9460, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 09 1607 3806, ylitarkastaja Päivi Pietarinen, sisäministeriö, puh. 07 1878 8257

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.5.2011

Takaisin ylös