Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Nyheter, 5.10.2011

De mänskliga rättigheterna – en oskiljbar del av utvecklingen

”Vi kunde ha som mål att 2020 lever fem miljarder människor, i stället för nuvarande en miljard, under omständigheter som påminner om en rättsstat”, föreslog utvecklingsminister Heidi Hautala idag under seminariet om mänskliga rättigheter och utveckling som utrikesministeriet organiserade i samarbete med Världsbanken.

”Millenniemålen handlar om att minska fattigdomen och är därför mycket viktiga. Man borde emellertid fästa större uppmärksamhet vid rättsstaten, som är en förutsättning för utvecklingen”, sade minister Hautala.

I sitt tal påminde ministern om att de mänskliga rättigheterna bör vara en central och oskiljaktig del av all utvecklingspolitik och biståndsarbete. Här är Världsbanken en viktig förebild.

”Nordic Trust Fund är ett gott exempel på hur mänskliga rättigheter, demokrati och öppenhet inom förvaltningen kan vara en del av Världsbankens arbete på landsnivå.”

Ministern lyfte också fram människorättsförsvararnas behov av stöd.

”Människorättsförsvararna arbetar med risk för sin egen fysiska och mentala hälsa, till och med med risk för sitt eget liv. Därför borde deras arbete understödas bättre än vi gör idag.”

Detta dokument

Uppdaterat 5.10.2011

Takaisin ylös