Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 7.10.2011

Beredningen av den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen inleds

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 287/2011
7.10.2011

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott beslutade vid sitt möte fredagen den 7 oktober inleda beredningen av den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen. Avsikten är att redogörelsen överlämnas till riksdagen under 2012.

Vid mötet behandlades också, som ett led i beredningen av redogörelsen, inledandet av försvarsmaktsreformen. Syftet med arbetet som nu inleds är att säkerställa Finlands försvarsförmåga och att nå bestående kostnadsbesparingar. För att försvarsmaktens sparprogram ska kunna genomföras bör anpassningsåtgärder vidtas omedelbart.

En kontaktgrupp med företrädare för riksdagspartierna kommer att följa både beredningen av säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen och arbetet med försvarsmaktsreformen.

 

Ytterligare information: Jaakko Laajava, understatssekreterare, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5030, och Esa Pulkkinen, överdirektör, försvarsministeriet, tfn 09-1608 8140

 

Detta dokument

Uppdaterat 7.10.2011

Takaisin ylös