Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kansainvälinen tuomioistuin

Symboli: oikeus. Tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista valtioiden välisiä riita-asioita sekä antaa niin sanottuja neuvoa-antavia lausuntoja sille YK:n yleiskokouksen tai sen valtuuttaman YK:n elimen tai erityisjärjestön taikka turvallisuusneuvoston esittämistä kysymyksistä. Tuomioistuimen riita-asiassa antama päätös on osapuolia sitova, eikä siitä voida valittaa.

Kansainvälinen tuomioistuin (International Court of Justice, ICJ) perustettiin vuonna 1945 YK:n peruskirjan nojalla YK:n oikeudelliseksi pääelimeksi (YK:n peruskirjan XIV luku). Kansainvälinen tuomioistuin sijaitsee Haagissa Alankomaissa. Kuudesta YK:n alkuperäisestä toimielimestä se on ainoa, joka sijaitsee New Yorkin ulkopuolella.

Kansainvälinen tuomioistuin koostuu YK:n yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston valitsemasta 15 tuomarista, joiden kaikkien tulee olla eri kansallisuutta ja joiden valinnassa noudatetaan maantieteellistä tasapainoa. Kansainvälisen tuomioistuimen viralliset kielet ovat englanti ja ranska.

Kansainvälisessä tuomioistuimessa ei ole ollut suomalaista tuomaria.

Tuomioistuimessa käsitellyissä riita-asioissa Suomi on ollut osapuolena niin sanotun Ison Beltin tapauksessa ja lisäksi osallistunut tuomioistuimelta pyydetyn neuvoa-antavan lausunnon käsittelyyn Kosovon itsenäisyysjulistusta koskeneessa asiassa.

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 13.10.2011

Takaisin ylös