Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Ekonomiska och sociala rådet

FN:s ekonomiska och sociala råd, förkortat ECOSOC, har omfattande ansvarsområden. Rådet behandlar till exempel miljöhot, demografiska frågor, kvinnors ställning och jämlikhet, sysselsättning, utbildning, hållbar utveckling och livsmedelsförsörjning. ECOSOC spelar en viktig roll i koordineringen av FN:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd.

FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC spelar en viktig roll inom FN:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd. Bild: EUFN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC spelar en viktig roll inom FN:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd.

ECOSOC sammanträder till ordinarie möte i juli varje år, men arbetet pågår hela året i ett stort antal kommittéer och kommissioner. Rådet ordnar och följer upp FN:s världskonferenser. ECOSOC upprätthåller FN:s förbindelser med frivilligorganisationer, affärslivet och den akademiska världen. Varje vår håller ECOSOC ett gemensamt möte med Världsbanken, den internationella valutafonden IMF, FN:s konferens om handel och utveckling UNCTAD och världshandelsorganisationen WTO, där organisationernas gemensamma mål för utvecklingssamarbetet behandlas.

ECOSOC:s inflytande inom FN har ökat under 2000-talet bland annat som följd av millennietoppmötet, konferensen i Monterrey i Mexico 2002 om finansiering för utveckling och toppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling 2002.

Finland har agerat aktivt i ECOSOC under 2000-talet; som medlem 2003–2005 och 2010–2012, som vice ordförande 2003 och ordförande 2004–2005 då ambassadör Marjatta Rasi ledde rådet. Under sin ordförandeperiod betonade Finland särskilt kopplingen mellan säkerhet och utveckling.
 

Takaisin ylös