Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 25.1.2012

Suomi allekirjoittaa väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen

Euroopan unioni ja suurin osa sen jäsenmaista allekirjoittavat väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen Tokiossa torstaina 26.1.2012. Sopimus tehostaa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjuntaa kansainvälisesti.

Euroopan unioni ja suurin osa sen jäsenmaista allekirjoittavat väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) Tokiossa torstaina 26.1.2012. Suomen puolesta allekirjoittajana toimii suurlähettiläs Jari Gustafsson. Loput EU:n jäsenmaista allekirjoittavat sopimuksen heti, kun saavat sisäiset menettelynsä päätökseen. Allekirjoituksensa ovat jo aiemmin antaneet Australia, Etelä-Korea, Japani, Kanada, Marokko, Singapore, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.

ACTA-sopimus tehostaa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjuntaa kansainvälisesti. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi tavaramerkit, patentit, maantieteelliset merkinnät ja mallit. Kansainvälinen sopiminen ja yhteistyö on katsottu tärkeäksi, sillä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden kauppa ei noudata valtioiden rajoja. Ongelman laajuudesta kertoo se, että EU:n ulkorajoilla pysäytettiin vuonna 2010 vajaat 80.000 tavaraerää epäiltyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten vuoksi. Suomen tullissa havaittiin vuonna 2011 kaikkiaan 270 tuoteväärennöstapausta, ja haltuun otetut tuotteet olivat arvoltaan noin 33 miljoonaa euroa.

Sopimus täydentää Maailman kauppajärjestön WTO:n ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön sääntöjärjestelmää. Sen määräykset eivät aiheuta muutoksia EU-lainsäädäntöön eivätkä pääosin myöskään kansalliseen lainsäädäntöömme. Teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas täytäntöönpano hyödyttää suomalaisia innovatiivisia yrityksiä ja luovan työn tekijöitä sekä tukee innovatiivisten ja luovien alojen taloutta. Samalla se turvaa laillisten tuotteiden kaupasta saatavia verotuloja. Sopimuksen hyötyjen odotetaan kasvavan jäsenkunnan laajentumisen myötä.

Sopimuksen osapuoliksi voivat liittyä neuvotteluissa mukana olleet valtiot. Näitä ovat EU:n ja sen jäsenvaltioiden lisäksi Australia, Etelä-Korea, Japani, Kanada, Meksiko, Marokko, Singapore, Sveitsi, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Lisäksi mikä tahansa WTO:n jäsen voi hakea liittymistä sopimukseen. Suomi toivoo erityisesti kehittyvien talouksien, kuten Kiinan ja Venäjän, mukaan tuloa.

ACTA-sopimus kattaa määräykset kansainvälisestä yhteistyöstä sekä oikeudelliset puitteet teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanolle. Se sisältää siviili- ja rikosoikeudellisia määräyksiä, määräyksiä tulliviranomaisten toimista sekä internetissä tapahtuvista oikeudenloukkauksista ja teknisistä toimenpiteistä. Sopimus ei kytkeydy toistaiseksi mihinkään kansainväliseen järjestöön.

Sopimuksessa on sekä unionin että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Suomi voi sitoutua sopimukseen vasta, kun eduskunnan hyväksyntä sopimuksen rikosoikeudellisille määräyksille on saatu. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle aikaisintaan syksyllä 2012.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että kuusi allekirjoittajaa ilmoittaa hyväksyvänsä sopimuksen, jolloin sopimus tulee voimaan näiden allekirjoittajien kesken. Muiden allekirjoittajien osalta sopimus tulee voimaan kunkin yksittäisen hyväksymisen jälkeen. Ilmoituksia sopimuksen hyväksymisestä ei ole vielä tähän mennessä saatu.
 

Päivitetty 25.1.2012

Takaisin ylös