Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 16.2.2012

Nya beskickningschefer till Warszawa, Budapest och Shanghai

Idag, den 17 februari, har republikens president utnämnt följande beskickningschefer:

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari att föreslå följande utnämningar för republikens president:

Jari Vilen. Foto: UMUtrikesrådet Jari Vilén utnämns till chef för ambassaden i Warszawa i Polen från och med den 10 september 2012.

Vilén flyttar till Warszawa från Ungern där han varit Finlands ambassadör sedan augusti 2007. Innan Vilén kom i utrikesministeriets tjänst var han riksdagsledamot för Samlingspartiet 1999–200. Åren 2002–2003 var han utrikeshandelsminister i Lipponens andra regering. I riksdagen var Vilén bland annat ordförande för stora utskottet och medlem i utrikesutskottet. Vilén har internationell erfarenhet från EU:s framtidskonvent, OSSE:s parlamentariska församling, den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, Västeuropeiska unionens församling och som medlem av Finlands delegation i Nordiska rådet.

Pasi Tuominen. Foto: UMUtrikesrådet Pasi Tuominen utnämns till chef för ambassaden i Budapest i Ungern från och med den 10 september 2012.

Tuominen har varit chef för enheten för konsulära tjänster vid utrikesministeriet sedan 2007. Han har tidigare arbetat vid ministeriets politiska, handelspolitiska och rättsliga avdelningar, som statssekreterarens tjänstemannasekreterare och vid Finlands ambassad i Stockholm.

Marja Aspelund. Foto: UMUtrikesrådet Marja Aspelund utnämns till chef för generalkonsulatet i Shanghai i Kina från och med den 1 september 2012.

Marja Aspelund har arbetat vid utrikesministeriets informations- och kulturavdelning sedan 2009 som enhetschef för Europainformationen och information för allmänheten. Hon har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1987 och har arbetat vid ministeriets politiska, handelspolitiska och utvecklingspolitiska avdelningar samt som Europa- och utrikeshandelsminister Ole Norrbacks tjänstmannasekreterare.

Marja Aspelund har också tjänstgjort vid Finlands EG-representation i Bryssel, OECD-representationen i Paris och vid ambassaderna i Bryssel och Peking.
 

Detta dokument

Uppdaterat 17.2.2012

Takaisin ylös