Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 22.3.2012

Nya ambassadörer till Nicosia och Canberra

Idag, den 23 mars, har republikens president utnämnt följande beskickningschefer:

Vid sitt sammanträde den 22 mars beslutade statsrådet att föreslå att republikens president utnämner följande nya beskickningschefer:

Pasi Patokallio. Foto: UMUtrikesrådet Pasi Patokallio till chef för Finlands ambassad i Canberra, Australien, från och med den 1 januari 2013.

Patokallio har sedan 2009 som utrikesministerns särskilda representant lett Finlands kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd 2013-2014. Patokallio har också varit Finlands ambassadör i Kanada och Israel och tjänstgjort vid Finlands ambassader i Washington och Tokyo och vid Finlands representation vid FN i Genève och New York. Vid utrikesministeriet har han bland annat varit chef för enheten för vapenkontroll samt linjechef för internationella organisationer och vapenkontroll i egenskap av biträdande avdelningschef för politiska avdelningen. Patokallio har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1974.

Anu Saarela. Foto: UMUtrikesrådet Anu Saarela till chef för Finlands ambassad i Nicosia, Cypern, från och med den 1 juni 2012.

Saarela har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1987 och har tjänstgjort på ministeriets politiska, handelspolitiska, administrativa och rättsliga avdelningar. Sedan 2009 är hon enhetschef för rättstjänstens enhet för folkrätt. Inom utrikesrepresentationen har Saarela tjänstgjort vid Finlands ambassader i Berlin, Lagos, Washington och Stockholm, samt Tokyo där hon tjänstgjorde som ministerråd.

För mera information: personalchef Pirkko Hämäläinen, tfn 98 1605 5401
 

Detta dokument

Uppdaterat 23.3.2012

Takaisin ylös