Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 2.4.2012

Valtionavustukset järjestöjen kehitysyhteistyöhön – haku 2013

Hanketuen hakukierros vuodelle 2013 avattiin 1. huhtikuuta. Hakemukset tulee jättää ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakukierros jatkuu 15. kesäkuuta asti.

Hanketuki on harkinnanvaraista valtionapua ja sitä voidaan myöntää suomalaisille kansalaisjärjestöille kehitysmaissa toteutettavia hankkeita varten. Tarkemmat kriteerit tuen myöntämiseksi löytyvät hanketuen käsikirjasta.  

Sähköinen asiointi on kaksivaiheinen

Sähköinen asiointi on kaksivaiheinen. Ensi palautetaan perustietoilmoitus ja sen jälkeen varsinainen hanketuen hakulomake. Toteutuksessa olevan hankkeen mahdollista jatkotukea haetaan erillisellä jatkohankelomakkeella.

Perustietoilmoituslomake on 3. huhtikuuta 2012 alkaen järjestöjen käytössä kansalaisjärjestöyksikön verkkosivuilla. Hanketuen hakulomakkeet julkaistaan kansalaisjärjestöyksikön verkkosivuilla 18. huhtikuuta 2012. Ennen tätä nähtävillä ovat testilomakkeet. Testilomakkeet eivät toimi sähköisessä asiointipalvelussa. Lopulliset hakemukset tulee siis tehdä 18. huhtikuuta 2012 jälkeen julkaistuille lomakkeille.

Perustietoilmoitus ja hakemus liitteineen tulee palauttaa ulkoasiainministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta perjantaihin 15. kesäkuuta 2012 klo 16.15 mennessä, jolloin myös sähköinen asiointipalvelu sulkeutuu. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Perustietoilmoituksen voi panna vireille 3. huhtikuuta 2012 alkaen. Hanketukihakemuksia voi panna vireille 18. huhtikuuta 2012 alkaen.

Hanketukihakemuksen vireille panemiseen asiointipalvelun kautta tarvitaan asiointipalvelutunnus, jonka järjestö saa asiointipalveluun omalle asiointitililleen tiedoksiannon muodossa perustietoilmoituksen palauttamisen jälkeen. Asiointipalvelutunnus yhdistää järjestön perustietoilmoituksen ja hankehakemuksen. Sähköisen asiointipalvelun teknisten töiden vuoksi kansalaisjärjestöyksikkö voi lähettää asiointipalvelutunnuksia järjestöille vasta 18. huhtikuuta 2012 lähtien 

Sähköiseen asiointiin liittyviin kysymyksiin vastataan tiistaisin klo 14-16 numerossa 040 5420 621.

Hakukierroksen painotukset

Järjestöjen tulee hanketyössään noudattaa Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman (valtioneuvoston periaatepäätös 16.2.2012) linjauksia ja painopisteitä. Painopisteitä ovat ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta; osallistava ja työllistävä vihreä talous; luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä inhimillinen kehitys. Lisäksi tulee huomioida läpileikkaavat periaatteet: sukupuolten tasa-arvo, ilmastokestävyyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Järjestöjen tulee myös noudattaa valtionavustuslakia ja kehityspoliittista kansalaisyhteiskuntalinjausta.

Resurssien rajallisuuden vuoksi hankehakemusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota hankehakemusten laatuun ja hankkeiden tuloksellisuuteen.

Hakukierroksella suositaan kumppanuuksiin, täydentävyyteen ja yhteistyöhön Suomen pääkumppanimaissa panostavia hankehakemuksia.

WordSähköinen asiointi – eService for Dummies

Tämä dokumentti

Päivitetty 4.4.2012

Takaisin ylös