Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Uutiset, 28.5.2012

Valtionhallinnon eri alojen Twinning -toimijat saivat eväitä tuleviin hankkeisiinsa

Twinning-info sidosryhmätValtionhallinnon twinnaajia

Ulkoministeriön pressiaulaan kokoontui ilahduttava määrä valtionhallinnon edustajia kuulemaan komission edustajan Paolo Gozzin esitelmää uudesta Twinning –ohjeistuksesta. Päivitetyn manuaalin ohjeiden tarkoitus on keventää ja nopeuttaa Twinning –hankehallintoa ja tehdä siitä käyttäjäystävällisempi. Tilaisuudessa keskusteltiin myös EU:n laajentumisesta sekä ulkosuhderahoituksesta kaudella 2014 - 2020.

EU:n laajentumisen ja ulkosuhderahoituksen näkymät

Twinning-info Eija, Päivi ja ArmiNvm. Eija-Leena Linkola ja yp. Päivi Laivola de Rosiére avasivat tilaisuuden; taustalla VM:n Armi Liinamaa

EU:n laajentumisen ja Länsi-Balkanin yksikön uusi päällikkö Päivi Laivola de Rosière avasi keskustelutilaisuuden kertomalla EU:n laajentuminen nykytilanteesta. Potentiaaliset jäsenmaat Islantia ja Turkkia lukuun ottamatta sijaitsevat Länsi-Balkanin alueella. Valopilkuksi unionin laajentumisen kentällä Laivola de Rosière nosti Kroatian, jonka EU jäsenyyden enteillään toteutuvan heinäkuussa 2013. Muiden kandidaattimaiden osalta tilanne vaihteli, mutta yhteistä kaikille on, että EU jäsenyyden saavuttaminen on vielä useamman askeleen päässä.

Laajentumiskeskustelun jälkeen valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa kertoi yleisesti EU-budjetista ja EU:n rahoituskehyksestä vuosille 2014–2020. Sisällöllisenä muutoksena komissio on muun muassa esittänyt 23 prosentin kasvua ulkosuhderahoitukselle verrattuna nykykauteen. Esille nousivat lisäksi teemat tulevan ulkosuhderahoituksen yhtenäistämisestä ja yksinkertaistamisesta, jotka Suomen kannan mukaan ovat positiivisia tekijöitä.

Suomen Twinning -menestys

EU:n laajentumisen ja Länsi Balkanin yksikössä toimii nelihenkinen twinning –tiimi, joka vastasi seminaarin kokousjärjestelyistä. Twinning -koordinaation pitkäaikainen tiiminvetäjä Eija-Leena Linkola esitteli ylpeänä Twinningin menestystarinaa valtionhallinnon edustajille ja Twinning –toimijoille. Suomi voittanee tänä vuonna jo 150:en Twinning –hankkeen joko yksin tai yhteistyössä toisen EU-kumppanimaan kanssa. Tähän mennessä Suomi on ollut mukana 149 hankkeessa 21 eri maassa ja johtavana maana 97 hankkeessa.

Toiminta aloitettiin vuonna 1998 EU:n laajentumispolitiikan välineenä ja sitä laajennettiin vuonna 2002 koskemaan myös EU:n naapuruuspolitiikan maita. Twinning on hankemuotoista hallitusten välistä yhteistyötä, jolla jäsenmaat tukevat EU:n laajentumisprosessissa olevien maiden ja eteläisten sekä itäisten naapurimaiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä perustuen kysyntäpohjaiseen toimintaan.

Linkola mainitsi viiden uuden valtion (Turkmenistan, Kazakstan, Kirgisia, Uzbekistan ja Tadzhikistan) liittymisestä Twinning – perheeseen mahdollisesti jo parin vuoden sisällä. Suomi toivoo jatkossa Twinning -yhteistyötä erityisesti Islannissa, Georgiassa ja Pohjois-Afrikassa.

Uusi Twinning -manuaali

Twinning-info GozziPaolo Gozzi vauhdissa

Komissiossa Twinningistä vastaava virkamies Paolo Gozzikiirehti tilaisuuteen Tallinnasta, jossa hän oli luennoinut Viron hallinnon edustajille manuaalin 2012 keskeisimmistä muutoksista. Mukana Tallinnassa oli ulkoministeriön Twinning -tiimin edustaja, Heidi Lempinen, kertomassa Suomen näkökulmasta hankkeisiin osallistumisen parhaista käytännöistä. Yhteistyötä Viron kanssa on jatkossa tarkoitus tiivistää.

Gozzi onnitteli Suomea menestyksestä Twinning –hankkeissa. Sen jälkeen hän kertoi havainnollisesti uudistuksista Twinning –hankehallinnossa. Uutta Twinning -ohjeistusta sovelletaan 2.4.2012 jälkeen alkaneisiin hankkeisiin. Edellinen manuaali vuodelta 2009 on käytössä ennen 2.4.2012 käynnistyneissä hankkeissa.

Manuaali toimii yhteisenä ohjeistuksena sekä jäsenmaille että edunsaajamaille niin EU:n laajentumis- kuin naapuruuspolitiikan maissa ja sitä päivitetään säännöllisin väliajoin Twinning -toiminnan kehittämiseksi. Uudessa manuaalissa hankehallintoa on pyritty yksinkertaistamaan erityisesti laajentumismaissa, joilla on selkeä tavoite lähentää lainsäädäntöään EU:hun jäsenyysvelvoitteiden täyttämiseksi.Gozzin puheenvuoron päätyttyä yleisö esitti hänelle useita kysymyksiä sekä antoi palautetta ja parannusehdotuksia toiminnan sujuvoittamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi. Tilaisuus tarjosi tuhdin evästyksen maamme twinning-toimijoille uusien hankkeiden varalle.

Lisää aiheesta:

EU:n laajentumis- ja naapuruushankkeet - Twinning ja TAIEX

Päivitetty 28.5.2012

Takaisin ylös