Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 29.5.2012 | Utrikesministeriets utvecklingsinformation

Hautala: ett fritt civilsamhälle är grunden till allt

Utvecklingsresultaten blir hållbara först när det civila samhället är fritt, hävdade utvecklingsminister Heidi Hautala under en paneldiskussion under festivalen Världen i byn. ”Det är inte så att folk står ut med vad som helst så länge fattigdomen minskar. Demokrati och mänskliga rättigheter är en grundläggande del av utvecklingssamarbetet.”

Hautala, Oinas och Vuori 26.5.Med minister Hautala på scenen diskuterade u-landsforskaren Elina Oinas och Internationella handelskammarens Finlandsavdelnings direktör Timo Vuori. Redaktören Johanna Korhonen (t.v.) ledde diskussionen. Foto: Riia Järvenpää

"Så här kan vi inte fortsätta", utropar utvecklingsminister Heidi Hautala på scenen under festivalen Världen i byn.

"Det är inte så att folk står ut med vad som helst så länge fattigdomen minskar. Demokrati och mänskliga rättigheter är en grundläggande del av utvecklingssamarbetet."

Utgångspunkten för Finlands nuvarande utvecklingspolitik är, att man kan uppnå hållbara resultat bara om civilsamhället är fritt. Hautala har lagt om Finlands utvecklingspolitiska kurs mot fokus på de mänskliga rättigheterna, men betonar att det inte är frågan om ett personligt infall, "rättighetsperspektivet är nuförtiden mainstream internationellt."

"Till exempel när det gäller Syrien och Tunisien tänkte man, att det skett en så fantastiskt fin utveckling", påminner Hautala under en paneldiskussion med rubriken "Demokrati – hinder eller förutsättning för utveckling?" lördagen den 26 maj.

Händelserna det senaste året har visat att utvecklingen ändå var mycket begränsad.
"Nu borde vi i tid hitta följande Syrien och Tunisien och gå in för att med pragmatiska metoder försvara civilsamhällets rättigheter."

I paneldiskussionen deltog också u-landsforskaren Elina Oinas och Internationella handelskammarens Finlandsavdelnings direktör Timo Vuori.

Att dra sig ur landet är ingen lösning

Men betyder det att demokrati och mänkliga rättigheter är en förutsättning för utveckling? Till exempel det auktoritära Kina har slagit "världsrekord" i fattigdomsminskning och enväldigt styrda Etiopien och till och med Ruanda, utvecklas snabbt jämfört med motsvarande länder.

"Borde man dra slutsatsen att diktatur i själva verket är en bra sak för ekonomin?" frågade redaktören Johanna Korhonen som ledde diskussionen.

"Om auktoritärt styre och ekonomisk tillväxt skulle gå hand i hand, skulle Nordkorea vara den mest framgångsrika ekonomin", inledde Timo Vuori.

"Olika samhällen är i olika utvecklingsstadier och man kan sällan dra raka kopplingar till västerländska demokratier."

Företag kritiseras ofta för verksamhet i auktoritära stater. Problemen försvinner ändå inte enligt Vuori genom att företagen avslutar all handel och verksamhet i odemokratiska stater.
"Om alla goda företag skulle lämna de dåliga staterna, skulle det genast finnas fripassagerarföretag som skulle fylla deras plats och som skulle strunta blankt i samhällets välfärd."

Samordna, ställ krav, bevaka

Samhällsansvar är inte mera en börda för företag utan tvärtom är det en konkurrensfördel. Vuori ansåg att företagen borde fundera vad det har för inverkan på anställda, image och det lokala samhället om de verkar i en odemokratisk stat. "Våga stå upp för era egna värderingar och för dem med er ut på fältet. Först när det börjar kännas som att ingenting i samhället fungerar är det dags att ge sig av."

Hautala höll med, företagen ska inte helt ensidigt packa sina väskor och sticka.

"Det skulle löna sig för storföretagen att samordna sig och kräva förändringar i lokala standarder. De kunde samtidigt samarbeta aktivare med civilsamhället. Regeringarna kunde å sin sida sinsemellan fundera på hur de på lagstiftningsnivå kan främja demokrati och mänskliga rättigheter."

Till företagen och beslutsfattarna ville Elina Oinas ännu lägga till konsumenterna.

"Vi ska vara upplysta konsumenter, finländska vakthundar som följer med hur våra finländska företag verkar ute i världen. Vi kan kräva att de mänskliga rättigheterna beaktas, kräva bättre certifikat, kräva bättre villkor för handeln."

Lauri Haapanen

Följ med utrikesministeriet och våra ministrar: 

 

Detta dokument

Uppdaterat 29.5.2012

Takaisin ylös