Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 1.6.2012 | Utrikesministeriets utvecklingsinformation

Forskare: Vi måste revidera vår inställning till naturresurserna

Naturresurserna minskar men efterfrågan på dem ökar. En rapport gjord av europeiska utvecklingsforskare föreslår bland annat att man prissätter naturresurserna, och att EU ser om sin biobränslepolitik.

Land, vatten och energi är inte separata naturresurser; om det råder brist på en påverkas de övriga. Därför kan man inte lösa problem som har med dem att göra åtskilt från varandra, råder den färska Europeiska utvecklingsrapporten.

Luonnonvarojen hinnoittelu. Dirk Willem Te Velde, kuva: Eero KuosmanenDirk Willem te Velde från brittiska forskningsinstitutet ODI. ODI stod för den senaste EDR-rapporten. Foto: Eero Kuosmanen

”Biobränslen till exempel, de är alternativ till fossila bränslen, men de kräver både mark och vatten, likadant är det med vattenkraften. Man kan inte behandla dem som separata frågor” sammanfattade Dirk Willem te Velde rapporten när den publicerades i måndags. Det är han som lett forskarteamet som tagit fram rapporten.

Frågor kring vatten, mark och energi är aktuella eftersom naturresurserna hela tiden krymper, i allt snabbare takt. Rapporten påpekar att det i världen finns nästan en miljard undernärda människor, 900 miljoner människor som inte har rent vatten, och 1,5 miljarder som saknar elektricitet.

Samtidigt gör befolkningstillväxten och det tilltagande välståndet att efterfrågan på naturresurserna ökar, och jordklotets maximala bärkraft närmar sig. Mest påverkar dessa problem de fattigaste människorna.

Prislapp på naturresurser

För att man övergripande ska kunna beakta mark-, vatten- och energifrågor behövs enligt rapporten samarbete mellan så väl den offentliga sektorn, den privata sektorn som EU och det övriga internationella samfundet. De borde eftersträva hållbar tillväxt, som beaktar miljöns bärkraft och strävar efter att förbättra fattiga människors tillvaro.

Enligt rapporten borde den offentliga sektorn inrätta reglering med hållbar användning av naturresurserna som målsättning.

En annan metod som föreslås är prissättning av naturresurser: för slöseri skulle man debiteras mycket, för skydd av resurserna skulle belöningar följa. Man har provat på prissättningsmetoden vid sjön Naivasha i Kenya, där företag som är beroende av sjöns vatten ersätter småbrukarna i trakten för att de använder sig av hållbara odlingsmetoder.

Luonnonvarahinnoittelu, Kenia. Naivasha-järvi. Kuva: Flickr/thelovelygirl, CC BY-NC 2.0Vid sjön Naivasha i Kenya har man satt prislappar på naturresurser. Foto: Flickr/thelovelygirl, CC BY-NC 2,0

EU:s uppgift är att stödja fattiga länder och försöka förändra sina medborgares konsumtionsvanor i en mera hållbar riktning – unionens globala fotavtryck utgör en sjättedel av hela världens. EU:s biobränslepolitik borde också revideras, eftersom den har medfört överbelastning av mark och höjda livsmedelspriser.  

Förnybar energi stöter på hinder

Även om rapportens rekommendationer än så länge bara finns på papper, finns det exempel på fungerande lösningar, menar forskarna. Nicola Cantore, som deltog i rapporten, anser att förnybar energi på samma gång kan vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Hon berättar om organisationen Grameen Shakti i Bangladesh, som har beviljat mikrokrediter för installering av solpaneler. Projektet har sysselsatt folk och försett fattiga människor med energi.

”Sammanlagt 300 000 hushåll har installerat solpaneler. Samtidigt utbildades tusen kvinnliga tekniker för installeringsarbetet. Nu finns det planer på att 100 000 kvinnor grundar ett eget energiföretag” berättar Cantore.

I Brasilien har staten understött biobränsleproduktion av sockerrör. Odlingen slösar inte vatten eftersom sockerrör knappt behöver vattnas. Och några negativa markanvändningseffekter har man åtminstone inte ännu upptäckt.

Cantore påpekar att trots de positiva exemplen, finns det många slags hinder i vägen när man vill ta i bruk förnybara energiformer. Startkostnaderna är höga, och fossila bränslen lockar mera. ”Stöden till fossila bränslen är tio gånger så stora som de förnybara energiformernas” konstaterar Cantore.

Teija Laakso / maailma.net

Läs mera: European Report on Development 2011/2012

Det utvecklingspolitiska programmet betonar naturresurser

Den europeiska utvecklingsrapportens teman följer samma linje som Finlands nya utvecklingspolitiska program; ett av dess teman är utnyttjandet av naturresurser, sade utvecklingspolitiska avdelningens chef Jorma Julin vid utrikesministeriet när rapporten publicerades.

Han underströk att man också måste beakta riskerna med utnyttjandet av naturresurserna, så som korruption och andra olägenheter.

”Demokratisk förvaltning av naturresurserna är viktigt. Företag som verkar inom naturresurssektorn bör vara transparenta och öppna.”

Europeiska utvecklingsrapporten (EDR) 2012 är den tredje i sitt slag. Rapporten görs av europeiska utvecklingsforskningsinstitut och finansieras av Europeiska kommissionen samt av Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Detta dokument

Uppdaterat 1.6.2012

Takaisin ylös