Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Tuki kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin 2012 – toinen hakukierros päättyy 5. syyskuuta

Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa. Nyt on käynnissä vuoden 2012 toinen hakukierros.

Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin.

Kehitysyhteistyömäärärahoin toteutettavat kulttuurihankkeet ja niiden tavoitteet noudattavat Suomen kehityspoliittista toimenpideohjelmaa, ja niitä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kulttuuriyhteistyön suositeltavia toimintamuotoja ovat työpajat ja muut kokemusten tasa-arvoiseen vaihtoon tähtäävät hankkeet. Hankkeilla aikaansaadaan ja vahvistetaan suomalaisten ja kehitysmaatoimijoiden pitkävaikutteista yhteistyötä.

Kulttuuriyhteistyössä huomioidaan naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön.

Tällä yhteistyömuodolla ei voida rahoittaa hankkeita, jotka saavat rahoitusta tai voidaan rahoittaa muista kehitysyhteistyön rahoitusinstrumenteista (paikallisen yhteistyön määräraha, bi- ja kansalaisjärjestöhankkeet).

Kulttuuriyhteistyöhankkeita tulee suunnitella yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa.

Hakemukset tulee lähettää 5. syyskuuta 2012 klo 16.15 mennessä osoitteella:

Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, PL 480, 00023 Valtioneuvosto

tai

Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki

Lisätietoja hakumenettelystä puhelimitse Inkeri Aalto (09)160 55826 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@formin.fi

Lue lisää:

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.8.2012

Takaisin ylös