Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Stöd till kulturprojekt i utvecklingsländer 2012 kan sökas till 5. september

Utrikesministeriet beviljar årligen stöd för kulturprojekt i utvecklingsländer. Projekten kan initieras och genomföras av en kulturorganisation, lokala eller nationella aktörer inom kultursektorn eller en läroanstalt i mottagarlandet eller i Finland. Projekten ska främja samarbetet mellan kulturella aktörer i utvecklingsländer och i Finland och stöda en pluralistisk kultur.

Stödet riktas i huvudsak till Finlands långvariga samarbetsländer inom utvecklingssamarbetet och till andra länder som är viktiga för Finlands utvecklingssamarbete.

Kulturprojekten genomförs med medel ur Finlands utvecklingssamarbete och de ska följa Finlands utvecklingspolitiska program. De ska genomföras i samarbete med lokala samarbetsparter och den lokala finländska beskickningen skall konsulteras.

Rekommenderade former för kultursamarbetet är t.ex. workshoppar och motsvarande projekt som möjliggör ett jämlikt utbyte av erfarenheter. Projekten skall skapa och förstärka långvarigt samarbete mellan aktörer i Finland och utvecklingsländer. I kultursamarbetet skall mäns och kvinnors lika möjligheter att delta beaktas.

Genom denna samarbetsform kan man inte finansiera projekt som finansieras eller kan finansieras genom andra finansieringskanaler för utvecklingssamarbetet (lokalt samarbete, regionalt samarbete eller frivilligorganisationers utvecklingssamarbete).

 Ansökan ska senast 05.09.2012 kl. 16.15 skickas till adressen:

Utrikesministeriet, Informations- och kulturavdelningen, VKO-10, PB 480, 00023 Statsrådet

eller

Utrikesministeriet, Informations- och kulturavdelningen, VKO-10, Kanalgatan 3 C,
00160 Helsingfors

För mera information: Inkeri Aalto, tfn 09-1605 5826, e-post fornamn.efternamn@formin.fi

Mera information:

Detta dokument

Uppdaterat 23.8.2012

Takaisin ylös