Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 7.6.2012

YK:n terrorisminvastaisen komitean asiantuntijavaltuuskunta vierailee Suomessa

Tiedote 139/2012
7.6.2012

YK:n terrorisminvastaisen komitean toimeenpaneva elin CTED (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate) tekee Suomeen asiantuntijatason maa-arviointivierailun 7.-8. kesäkuuta. Maavierailun tarkoituksena on kartoittaa terrorismin torjunnan maakohtaista tilannetta: tunnistaa parhaita käytänteitä ja toisaalta mahdollisia puutteita. Valtuuskunnan vetäjänä toimii CTEDin johtaja Mike Smith. Asiantuntijavierailua on valmisteltu laajasti valtionhallinnossa. Ulkoministeriö on toiminut vierailun koordinaattorina.

Asiantuntijavaltuuskunnalle esitellään vierailun aikana Suomen viranomaisyhteistyötä terrorismin torjunnassa, kansallista terrorismin torjunnan strategiaa ja osallistumista kansainväliseen terrorismin torjunnan yhteistyöhön.

YK:n terrorisminvastainen komitea perustettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1373 (2001), joka hyväksyttiin yksimielisesti 9/11 terrori-iskujen seurauksena. Komitean tehtävänä on tukea YK:n jäsenvaltioiden valmiutta torjua terroristisia toimia alueellaan sekä rajojen ylitse. Komitea koostuu kaikista 15:stä turvallisuusneuvoston jäsenestä. Komitea tekee säännönmukaisesti maa-arviointeja eri valtioihin.

Lisätietoja: ulkoasiainsihteeri Riina-Riikka Heikka, puh. 09 1605 5785 tai 040 352 0046, ulkoasiainneuvos Kari Veijalainen, puh. 09 1605 6486 tai 040 350 8289

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.6.2012

Takaisin ylös