Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 8.6.2012

Suomi edistää ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -teemaa

Yli sata osanottajaa saapui 6. kesäkuuta Eduskunnan Pikkuparlamenttiin juhlistamaan Suomen toisen kansallisen 1325-toimintaohjelman julkaisemista. Tilaisuudessa ulkoministeri, oikeusministeri, puolustusministeri ja tasa-arvoministeri kertoivat oman hallinnonalansa keskeisistä haasteista ohjelman toimeenpanemiseksi. Suomen 1325-toiminta perustuu näkyvään kansainväliseen rooliin ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -kysymysten edelläkävijänä.

Samana iltana ulkoministerin kabinetti järjesti Lasipalatsissa Women in International Security (WIIS) -verkoston vastaanoton, jossa ulkoministeri Erkki Tuomioja ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck keskustelivat naisten kansainvälisistä ja kansallisista rooleista.

Ulkoministeri Tuomioja kertoi oman hallinnonalansa keskeisistä haasteista 1325-ohjelman toimeenpanemiseksi. Kuva: Eero KuosmanenUlkoministeri Tuomioja kertoi oman hallinnonalansa keskeisistä haasteista 1325-ohjelman toimeenpanemiseksi. Kuva: Eero Kuosmanen

Suomi julkaisi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanon tehostamiseksi uuden, laajassa viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa vuorovaikutuksessa laaditun tavoitteellisen toimintaohjelman vuosille 2012 - 2016.

Ministeri Rehn kertoi päätöslauselman kansainvälisestä merkityksestä. Kuva: Eero KuosmanenMinisteri Rehn kertoi päätöslauselman kansainvälisestä merkityksestä. Kuva: Eero Kuosmanen

Keskiviikkona 6. kesäkuuta Pikkuparlamentissa järjestettyyn julkistamistilaisuuteen saapui yli sata osanottajaa kuulemaan ulkoministeri Tuomiojan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin, puolustusministeri Stefan Wallinin ja tasa-arvoasioista vastaavan kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen arvioita ohjelman merkityksestä oman hallintonsa kannalta. Lisäksi ministeri Elisabeth Rehn kertoi päätöslauselman kansainvälisestä merkityksestä ja Suomen 1325 -verkoston puheenjohtaja Helena Ranta kansalaisyhteiskunnan keskeisestä roolista ohjelman toimeenpanossa.

Julkistamistilaisuuden keskusteluissa kiitettiin toimintaohjelman avointa valmisteluprosessia ja sisällön haasteellisuutta. Muita esille nousseita aiheita olivat muun muassa koulutuksen tärkeys 1325-toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamisessa ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Suomella on lisääntyvää kysyntää kansainvälisenä yhteistyökumppanina 1325-päätöslauselman toimeenpanemisessa. Parhaillaan Suomi toimii 1325-yhteistyössä muun muassa Kenian, Afganistanin ja Nepalin kanssa.

Suomen kansallinen toimintaohjelma 2012 - 2016

Suomen uuden 1325-toimintaohjelman keskiössä ovat konfliktien ennaltaehkäisy, kriisinhallinta sekä naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien vahvistaminen, suojelu ja turvallisuuden takaaminen. Lisäksi toimintaohjelman tavoitteisiin sisältyy 1325-aiheisen tutkimuksen ja viestinnän edistäminen, seurannan ja raportoinnin kehittäminen sekä toimeenpanon mittaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin erilaisten indikaattoreiden avulla.

Yli sadan hengen yleisö seurasi Suomen toisen kansallisen 1325-toimintaohjelman julkaisemista Pikkuparlamentissa. Kuva: Eero KuosmanenYli sadan hengen yleisö seurasi Suomen toisen kansallisen 1325-toimintaohjelman julkaisemista Pikkuparlamentissa. Kuva: Eero Kuosmanen

Ohjelman ovat allekirjoittaneet ulkoministeri, kehitysministeri, oikeusministeri, puolustusministeri, sisäministeri ja kulttuuri- ja urheiluministeri. Ministerit ovat yhtä mieltä siitä, että pysyvän rauhan toteutumiseen on paremmat edellytykset, jos naisilla ja miehillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua päätösten suunnitteluun ja toteutukseen.

Eri ministeriöiden sitoutuminen ohjelman toimeenpanoon kuvastaa aiheen kokonaisvaltaista merkitystä. Kansalaisjärjestöt osallistuvat aktiivisesti toimeenpanoon ja sen seurantaan. Ulkoministeriö jatkaa toimintaohjelman toimeenpanoon liittyvän seurantaryhmän kokousten järjestämistä.

Ulkoministeri Tuomioja ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Oreck: Naisten verkottuminen tärkeää

WIIS – Women in International Security on maailmanlaajuinen naisten ammatillinen verkosto, jossa käsitellään kansainvälisiä rauhan ja turvallisuuden kysymyksiä. Verkosto sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1987 ja nykyään toiminnassa on mukana 7 000 ansioitunutta naista 47 eri maassa. Suomessa verkoston toiminta alkoi vuonna 2010.

Ulkoministeri Tuomioja ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck tapasivat WIIS-verkoston edustajia. Kuva: Eero KuosmanenUlkoministeri Tuomioja ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck tapasivat WIIS-verkoston edustajia. Kuva: Eero Kuosmanen

Ulkoministerin kabinetin järjestämällä WIIS-vastaanotolla ulkoministeri Tuomioja ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck kertoivat näkemyksiään ja maidensa kantoja päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -teemasta. Alustukset virittivät vilkkaan keskustelun naisten ja miesten erilaisista rooleista niin kotona, yhteiskunnassa kuin kansainvälisellä areenallakin. 

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.6.2012

Takaisin ylös