Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Edustustojen raportit, 11.6.2012 | Suomen suurlähetystö, Bern

Sveitsi yksi maailman kilpailukykyisimpiä valtioita

Valtioiden kansainvälistä kilpailukykyä mittaavan tutkimuksen mukaan Sveitsi on Hongkongin ja Yhdysvaltojen jälkeen maailman kolmanneksi kilpailukykyisin valtio. Sveitsi sijoittuu kärkipäähän myös vertailtaessa yritysten kykyä uusien innovaatioiden luomiseen valtioittain.

Sveitsiläinen Neue Zürcher Zeitung -lehti kirjoittaa IMD:n (International lnstitute for Management Developement) julkistaneen valtioiden kansainvälistä kilpailukykyä mittaavan tutkimuksensa tulokset. Tutkimustulosten mukaan Sveitsi on Hongkongin ja Yhdysvaltojen jälkeen maailman kolmanneksi kilpailukykyisin valtio. Sveitsi on noussut kansainvälisessä vertailussa viimevuotiselta sijaltaan neljä sijalle kolme.

Eurooppaa kuormittavat tällä hetkellä jatkuva säästöpolitiikka sekä fragmentoitunut poliittinen kenttä. Kehitys Euroopassa polkeekin monella saralla paikallaan. Euroalueeseen kuuluvat valtiot eivät ole IMD:n tutkimustulosten mukaan kyenneet juurikaan parantamaan asemiaan valtioiden keskinäisessä kilpailukykyä mittaavassa vertailussa. Ainoastaan Saksa, Hollanti ja Irlanti ovat niukasti kyenneet nousemaan muutaman pykälän vertailussa ylöspäin.

Suomi on pudonnut sijalta 15 sijalle 17. Muista Euroopan valtioista Sveitsin ohella kymmenen kilpailukykyisimmän valtion joukossa ovat myös Ruotsi ja Norja, jotka molemmat ovat euroalueen ulkopuolella.

Sveitsi on yksi niistä harvoista maista, jotka ovat pystyneet parantamaan kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla, kun useiden muiden Euroopan valtioiden osalta tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Tilastot osoittavat Sveitsin kilpailukyvyn parantuneen tasaisesti aina vuodesta 2003 lähtien.

Sveitsin osalta merkillepantavaa kehityksessä on ennen kaikkea maan poliittinen vakaus sekä stabiili valtion varainhoito. Lisäksi hyvin koulutettu työvoima sekä kilpailukykyinen verojärjestelmä tekevät Sveitsistä sijoittajille houkuttavan valtion.

Kilpailukyky ja kyky innovaatioihin kulkevat käsi kädessä

Sveitsi sijoittuu kärkipäähän myös vertailtaessa yritysten kykyä uusien innovaatioiden luomiseen valtioittain. Vertailtaessa maittain vuosittain tehtyjen innovaatioiden määrää Sveitsi sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa taulukon kärkeen. Kilpailukyky ja kyky uusien innovaatioiden luomiseen kulkevatkin niin sanotusti käsi kädessä.

Economiesuissen pääekonomi Rudolf Minsch korostaa Neue Zürcher Zeitungissa kilpailukykyisten toimintaedellytysten rakentamista yritystoiminnan pohjaksi, mikä edistää myös uusien innovaatioiden syntyä yrityksissä. Innovaatiot syntyvät vuosien työn tuloksena, joten uusien innovaatioiden synnylle yrityksissä on pyrittävä luomaan parhaat mahdolliset edellytykset.

Innovaatioita tehdään sekä suurissa että pienissä yrityksissä niin perheyrityksissä kuin nuorissa start up -yrityksissäkin. Usein rahoituksen puute on suurin este innovaatioiden synnylle pienyrityksissä. Näistä esteistä on pyrittävä pääsemään eroon, ja edellytyksiä innovaatioiden synnylle on edelleen kehitettävä.

Innovaatiotyössä tulisi yritysten toimintaedellytysten osalta keskittyä yritysten kannalta houkuttelevan verotuksen luomiseen, sääntelyesteiden purkuun, toimivan infrastruktuurin rakentamiseen, työvoiman kouluttamiseen sekä vapaan markkinoillepääsyn edistämiseen. Tulevaisuuden työvoimaa ajatellen tulisi painottaa luonnontieteellisten oppiaineiden merkitystä opetuksessa sekä panostaa erityisesti Sveitsissä duaalin koulutusjärjestelmän kehittämiseen.
 

Päivitetty 11.6.2012

Takaisin ylös