Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Uutiset, 21.6.2012

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu vieraili Suomessa

Euroopan neuvoston uusi, huhtikuussa kautensa aloittanut ihmisoikeusvaltuutettu, latvialainen Nils Muiznieks kävi vierailulla Suomessa 11.-13. kesäkuuta. Vierailunsa aikana hän tapasi muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön, ulkoministeri Erkki Tuomiojan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin sekä muita ministeriöiden, laillisuusvalvojien ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Lisäksi hän vieraili Leevi ry:n vanhusten palvelukodissa.

Muznieks tapasi myös ulkoministeri Tuomiojan. Kuva: Eero KuosmanenMuznieks tapasi myös ulkoministeri Tuomiojan. Kuva: Eero Kuosmanen

Ihmisoikeusvaltuutettu pyrkii vierailemaan kuusivuotisen toimikautensa aikana kaikissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa. Vierailut hän tekee omasta aloitteestaan, ja niiden tarkoituksena on käydä dialogia hänen valitsemistaan aiheista eri tahojen kanssa.

Vierailun tarkoitus ei ole viestittää, että vierailtavan maan ihmisoikeustilanteessa olisi jotakin erityisiä ongelmia. Vierailun pohjalta laaditaan raportti, joka sisältää ihmisoikeuksien edistämiseen liittyviä suosituksia Suomelle.

Ylipäätään ihmisoikeusvaltuutettu piti Suomen ihmisoikeustilannetta ja -rakenteita hyvinä. Keskusteluissa esiin nousseita aiheita olivat muun muassa vanhusten oikeudet. Niissä hän katsoi Suomen haasteeksi palveluiden tason vaihtelut asuinkunnasta riippuen. Valtuutettua kiinnostivat lisäksi saamelaisten oikeudet ja Suomen uudet ihmisoikeusrakenteet, kuten Ihmisoikeuskeskus.

Koko Euroopan laajuisessa toiminnassaan ihmisoikeusvaltuutettu on kiinnittänyt erityishuomiota Euroopan talouskriisin ihmisoikeusvaikutuksiin sekä sosiaalisen median käyttöön ihmisoikeustyössä.
 

Päivitetty 21.6.2012

Takaisin ylös