Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 26.6.2012

Euroopan unionille uusi ihmisoikeusstrategia

Tiedote 156/2012
26.6.2012

EU:n ulkoministerit hyväksyivät 25. kesäkuuta strategian, joka ohjaa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa tulevina vuosina.

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan strategian tavoitteena on terävöittää EU:n ihmisoikeustoimintaa erityisesti kahdenvälisissä suhteissa sekä kansainvälisissä järjestöissä.

”Päätös Euroopan unionin ihmisoikeusstrategiasta on erittäin merkittävä edistysaskel. Varsinainen työ on kuitenkin vielä edessäpäin, jotta ihmisoikeudet saadaan nostetuksi EU:n ulkoisen toiminnan läpileikkaavaksi teemaksi”, ulkoministeri Tuomioja toteaa.

Strategia sisältää poliittisen julkilausuman sekä käytännönläheisen toimintaohjelman. Lisäksi tullaan nimittämään ihmisoikeuserityisedustaja, joka antaa kasvot EU:n ihmisoikeustyölle. Erityisedustaja tulee omalla toiminnallaan tukemaan EU:n korkea edustaja Catherine Ashtonia EU:n ihmisoikeuspoliittisten painopisteiden toimeenpanossa.

Suomi on osallistunut EU:n ihmisoikeuspolitiikan kehittämiseen ja strategian sisältämien asiakirjojen laatimiseen aktiivisesti.

”Pidämme ihmisoikeusstrategiaa keskeisenä välineenä EU:n ihmisoikeuspolitiikan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi”, ulkoministeri Tuomioja sanoo.

Yhtenä keskeisenä tausta-ajatuksena on ollut EU:n jäsenmaiden ja instituutioiden sitouttaminen samoihin ihmisoikeuspoliittisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi tavoitteena on edistää ihmisoikeusnäkökulmien huomioimista EU:n kaikessa ulkosuhdetoiminnassa.

Suomi korosti neuvotteluissa erityisesti haavoittuvien ryhmien oikeuksia ja avoimuuden merkitystä sekä kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia ihmisoikeustoiminnan käytännön toteuttamisessa.

Strategian toimeenpano käynnistyy välittömästi. Toimintaohjelmaan sisältyviä tavoitteita on määrä toimeenpanna vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Erik Lundberg, puh. 040 352 0955

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.6.2012

Takaisin ylös