Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 26.6.2012

Europeiska unionen får ny strategi för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande 156/2012
26.6.2012

EU:s utrikesministrar antog den 25 juni en strategi som styr Europeiska unionens människorättspolitik under de närmaste åren.

Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja är målet med strategin att skärpa EU:s verksamhet inom området för mänskliga rättigheter i synnerhet i bilaterala förbindelser samt i internationella organisationer.

"Beslutet om Europeiska unionens strategi för mänskliga rättigheter är ett mycket viktigt framsteg. Det egentliga arbetet ligger dock ännu framför oss, för att vi ska få de mänskliga rättigheterna till ett genomgående tema för EU:s yttre åtgärder.

Strategin innehåller en politisk deklaration samt ett praktiskt handlingsprogram. Dessutom kommer man att utnämna en särskild representant för mänskliga rättigheter som ger ett ansikte åt EU:s människorättsarbete. Den särskilde representanten kommer genom sitt arbete att stödja EU:s höga representant Catherine Ashton i genomförandet av tyngdpunktsområdena för EU:s människorättspolitik.

Finland har deltagit aktivt i utvecklandet av EU:s människorättspolitik och i utarbetandet av de dokument som ingår i strategin.

"Vi anser strategin för mänskliga rättigheter vara ett viktigt instrument för effektiviseringen av EU:s människorättspolitik och för ökandet av dess effekt", säger utrikesminister Tuomioja.

En viktig utgångspunkt har varit att binda upp EU-medlemsländerna och EU:s institutioner till samma principer och mål i fråga om de mänskliga rättigheterna. Dessutom är målet att främja beaktandet av ett människorättsperspektiv i EU:s alla yttre åtgärder.

Finland betonade i förhandlingarna i synnerhet rättigheterna för grupper i en utsatt situation och betydelsen av öppenhet samt den viktiga roll som innehas av det civila samhället i den praktiska verkställigheten av människorättsåtgärder.

Genomförandet av strategin inleds omedelbart. De mål som ingår i handlingsprogrammet ska genomföras före utgången av 2014.

Ytterligare information: chefen för enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter Erik Lundberg, tfn 040 352 0955

Detta dokument

Uppdaterat 26.6.2012

Takaisin ylös