Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 28.6.2012

Kvinnors rättigheter togs upp på Clintons besök

Utrikesministrarna Hillary Clinton och Erkki Tuomioja möttes i Helsingfors den 27 juni. Foto: Timo Ikonen/UMUtrikesministrarna Hillary Clinton och Erkki Tuomioja möttes i Helsingfors den 27 juni. Foto: Timo Ikonen/UM

Utrikesministrarna Hillary Clinton och Erkki Tuomioja diskuterade vid sitt möte i Helsingfors den 27 juni teman av gemensamt intresse för Finland och USA. "Finland och USA har många gemensamma intressen från säkerhet till mänskliga rättigheter", sade Clinton.

Främjande av kvinnors ställning ett gemensamt mål

Som ett särskilt viktigt område för samarbete nämnde utrikesministrarna Clinton och Tuomioja kvinnors rättigheter. Minister Clinton har lyft kvinnors rättigheter till en viktig del av USA:s utrikespolitik. Ministern berättade att hon har för vana att vid internationella möten fästa uppmärksamhet vid andelen kvinnor av representanterna för olika länder. "På denna punkt vinner Finland klart över de andra", sade Clinton.

"Finland och USA har mycket och konkret samarbete på området för kvinnors rättigheter och samarbetet kommer också att fortsätta i framtiden", sade minister Tuomioja.

USA har bjudit in Finland till initiativet Equal Futures Partnership. De länder som deltar i initiativet åtar sig att utföra nya nationella och internationella åtgärder för att förbättra kvinnornas ställning. Gruppen omfattar för närvarande bara ca 15 länder, varav Finland är ett.

Internationella frågor på diskussionsagendan

Aktuella internationella frågor fokuserade vid utrikesministrarnas möte på situationen i Syrien. "Vi diskuterade i dag hur vi vill se Syriens framtid, och hur vi inte vill se den", sade minister Tuomioja. Utrikesministrarna träffas nästa gång redan nästa vecka i Paris vid mötet om Syrien.

Finland har varit aktivt med och stött också Afghanistan. Den internationella kontaktgruppen för Afghanistan sammanträdde i Helsingfors i medlet av juni. Vid mötet bereddes mötet som hålls i Tokyo i juli, där man ska besluta om det internationella samarbetets riktlinjer för att hjälpa Afghanistan.

Minister Clinton betonade Finlands insats för främjande av rättigheterna för kvinnorna i Afghanistan. Finland och Afghanistan inledde samarbete i enlighet med FN:s resolution 1325 kvinnor, fred och säkerhet på hösten 2010. Vid de bilaterala diskussionerna berördes också den internationella vapenhandelskonventionen (International Arms Trade Treaty, ATT), vars uppkomst båda parterna upplever som viktigt. Minister Tuomioja deltar i juli i ATT-mötet i New York. Vid mötet diskuterades också utvecklingen i Ryssland och fredsprocessen i Mellanöstern.

Dataskyddsöverenskommelsen ger samarbetsmöjligheter

Utrikesministrarna undertecknade i samband med mötet en allmän dataskyddsöverenskommelse mellan Finland och USA. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa skyddet av säkerhetsklassificerade uppgifter som utbyts mellan parterna. Överenskommelsen motsvarar övriga bilaterala överenskommelser som Finland ingått om dataskydd och möjliggör deltagande för finländska företag i bl.a. forskningsprojekt gällande högteknologi.

Utrikesministrarna undertecknade i samband med mötet en allmän dataskyddsöverenskommelse mellan Finland och USA. Foto: Raino Heinonen/UMUtrikesministrarna undertecknade i samband med mötet en allmän dataskyddsöverenskommelse mellan Finland och USA. Foto: Raino Heinonen/UM

Utrikesministrarna undertecknade en allmän dataskyddsöverenskommelse mellan Finland och USA som förbättrar konfidentialiteten av informationsöverföringen mellan länderna. Foto: Raino Heinonen.

Överenskommelsen förpliktar inte till överlämnande av säkerhetsklassificerad information, utan skapar en omgivning där överlämnande av information möjliggörs. Ikraftträdandet av överenskommelsen kräver ännu riksdagsbehandling.

Hållbar utveckling och miljöfrågor

Utrikesminister Tuomioja betonade också ländernas gemensamma intresse för främjande av hållbar utveckling. Produktion av ren energi och förhindrande av klimatförändringen intresserar båda parterna. "I miljöfrågor har vi andra mycket att lära oss av Finland", betonade minister Clinton.

Finland anslöt sig 2011 till initiativet Global Alliance for Clean Cookstoves som koordineras av USA. Syftet med initiativet är att förbättra i synnerhet kvinnors och barns levnadsförhållanden och hälsa samt att hjälpa arbetet att bekämpa klimatförändringen genom att skapa en global marknad för rena och effektiva matlagningslösningar för privata hushåll.

"Vårt samarbete i projektet har varit gott och vårt samarbete i miljöfrågor får en fortsättning nu när Finland har anslutit sig till koalitionen för minskande av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar", konstaterade minister Clinton. Finland deltar i aktiviteter för bekämpande av luftföroreningar också inom Arktiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Utrikesministrarna som ledde sina länders Rio+20-delegationer utbytte också åsikter om fortsatta åtgärder för konferensen och betonade vikten av klara mål för hållbar utveckling.

Vid USA:s ambassad ordnades på eftermiddagen evenemanget Climate & Clean Air Coalition: Innovation, Energy, Entrepreneurship. Utöver utrikesminister Clinton och USA:s ambassadör Bruce Oreck höll Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb och miljöminister Ville Niinistö anföranden vid evenemanget.

Finsk design

Utrikesminister Tuomioja gav sin kollega finsk design i gåva. Utrikesminister Clinton fick en röd axelväska från Marimekko och Halikon kääty-smycken från Kalevalan Koru.


Titta på videoinspelningen från utrikesministrarnas presskonferens:
 

Detta dokument

Uppdaterat 28.6.2012

Takaisin ylös