Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Uutiset, 3.7.2012

Suomi aloitteellisena kansainvälisen asekauppasopimuksen aikaansaamiseksi

YK:n yleiskokouksen asekauppasopimusta koskevan päätöslauselman aloitteentekijämaat tavoittelevat maailmanlaajuista, laillisesti sitovaa ja todennettavaa sopimusta.

YK:n asekauppasopimusta koskeva konferenssi pidetään New Yorkissa 2.-27. heinäkuuta. Konferenssissa pyritään neuvottelemaan korkeimmat mahdolliset kansainväliset standardit aseiden tuonnille, viennille ja muille siirroille koskien tavanomaisia aseita ja niihin liittyvää teknologiaa.

Neuvottelujen ensimmäisenä päivänä Suomen isännöimässä aloitteentekijämaiden korkean tason tapaamisessa painotettiin, että käsillä on historiallinen mahdollisuus saavuttaa kattava ja kansainvälisesti tehokas sopimus.

Sopimuksen niin kutsutut aloitteentekijämaat Suomi, Argentiina, Australia, Costa Rica, Japani, Kenia ja Iso-Britannia toimivat aloitteentekijöinä vuosina 2006 ja 2009 YK:n yleiskokouksen hyväksymissä kansainvälisen asekauppasopimuksen saavuttamiseen tähtäävissä päätöslauselmissa. Nyt käytävien neuvottelujen viitekehykset luotiin tuolloin.

Ulkoministeri Tuomioja isännöi tiedotustilaisuuden aloitteentekijämaiden ministerikokouksen jälkeen New Yorkissa. Kuva: UMUlkoministeri Tuomioja isännöi tiedotustilaisuuden aloitteentekijämaiden ministerikokouksen jälkeen New Yorkissa. Kuva: UM

Aloitteentekijämaiden edustajat vakuuttavat, että he tekevät kaikkensa varmistaakseen heinäkuun loppuun mennessä tehokkaan asekauppasopimuksen syntymisen, joka olisi kaikkien YK:n jäsenmaiden hyväksyttävissä. He vaativat kaikkia osapuolia olemaan valmiita kompromisseihin konferenssin onnistumiseksi.

Varmistaakseen tehokkaan säätelyn tavanomaisten aseiden saralla aloitteentekijämaat suosittelevat sopimukseen laajaa asekatetta mukaan lukien pienaseet ja ammukset.

Sopimuksella tavoitellaan konkreettisia hyötyjä

Erityisesti kehitysmaiden ihmiset, etenkin Afrikan maissa, kärsivät laittomasti myytyjen tavanomaisten aseiden leviämisestä ja väärinkäytöstä: ne aiheuttavat turhia kuolemia ja vammautumisia. Monet joutuvat elämään jatkuvan pelon alla tai pakenemaan kodeistaan.

”Monessa osassa maailmaa näemme konflikteja, joissa alun perin laillisesti hankitut pienaseet ovat päätyneet rikollisjoukkioille”, sanoo ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Valtavan inhimillisen kärsimyksen lisäksi pienaseiden leviäminen haittaa vakavasti pyrkimyksiä saavuttaa YK:n vuosituhattavoitteet ja vähentää köyhyyttä. Säätelemätön kansainvälinen asekauppa ruokkii konflikteja, köyhyyttä ja ihmisoikeusrikkomuksia.

”Sopimuksella tavoitellaan konkreettisia hyötyjä. Ei rahaa, jota asekaupassa jo liikkuu paljon, vaan kontrollia asekauppaan. Kyse on laillisesta asekaupasta, mutta laillisen asekaupan kontrolli väistämättä vähentää laitonta asekauppaa, kun valvonta paranee”, ulkoministeri Tuomioja sanoo.

Sopimusneuvotteluiden aloitteentekijämaat painottavat, että sopimuksen täytyy sisältää sitovia määräyksiä kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta.

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.7.2012

Takaisin ylös