Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 25.7.2012

Radical Design Week i Shanghai kombinerar kultur och näringsliv

Kina har på en kort tid blivit ett intressant målland för kulturexporten. Världsutställningen i Shanghai 2010 skapade en unik språngbräda för finsk kulturexport till Kina.

Det sedermera mest synliga resultatet av kulturexporten är operahuset i Wuxi som är ritat av de finska PES-arkitekterna och som öppnades på valborgsmässoafton. På hösten är det dags för kulturexportens storsatsning, Radical Design Week, som kombinerar kultur och näringsliv. Evenemanget är ett led i temaåret Design Capital Helsinki 2012 och ordnas från den 26 oktober till den 4 november i Shanghai.

Under ledning av undervisnings- och kulturministeriet har understöd getts till ett kulturexportprogram i Kina och också Finpros program för de kreativa branscherna har varit aktivt. Kommunikationen stärks av webbplatsen This is Finlands kinesiska upplaga och av den därtill hörande aktiva användningen av de sociala medierna i Kina.

Till Kina i andan av Team Finland

Radical Design Week är en "vecka" på tio dagar som består av över 40 evenemang och som för samman en betydande mängd finska företag och andra aktörer. Det är WDC-projektets största satellitevenemang utomlands. Där kombineras kulturexport och intressena för finska företag som fokuserar på regionen. När det inom området för Shanghai med omnejd finns över 160 finska företag, är det ingen överraskning att den finska industrin har sett projektet som en gynnsam kanal och satsat starkt på partnerskap med RDW.

Team Finland som består av Finlands offentliga aktörer närvarande i Shanghai (Finpro, Tekes och hela nätverket FinNode Kina) fungerar som ett utmärkt kontaktnät. Företag, städer och kulturaktörer är välkomna att öka sitt utnyttjande av det lokala Finland-teamets kontakter, tjänster och befintliga samarbete med Kina. Kulturexport, såsom övrigt exportfrämjande, styrs av en och samma regel: Det är ett slöseri med resurser att försöka ensam i Kina.

Kina internationaliseras

Den växande levnadsstandarden håller på att omvandla Kina till världens största marknad för lyxvaror före medlet av pågående decennium. Detta erbjuder också möjligheter för finska konsumentprodukter, vilka med undantag av Nokia har varit mindre kända tidigare. Avarte har i Shanghai förutom möbeltillverkning också sin egen Studio Kukkapuro, Marimekko håller på att inrikta sig på Kina på en ny nivå och den finska designens varumärken börjar få en starkare närvaro.

Ett nytt slags övergripande urbant samarbete håller på att koppla samman kulturen med det övriga ekonomiska samarbetet. Utöver städerna deltar också högskolorna aktivt, varav ett exempel utgörs av Sino-Finnish Centre och det nordiska centret vid Fudan-universitetet, båda i Shanghai, vilka utgör en unik gemensam ansträngning mellan Aalto- och Tongji-universiteten.

I och med att Kina blivit mer öppet, har också intresset för finsk musik börjat växa. Ett av dragplåstren vid världsutställningen var finsk metallmusik som samlade en rekordpublik på utställningsområdet. Finländska körer och orkestrar har börjat foga till sina rutter utöver Japan och Sydkorea också Kina.

Texten grundar sig på generalkonsul Matti Heimonens rapport.

Detta dokument

Uppdaterat 25.7.2012

Takaisin ylös