Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 3.8.2012 | Utrikesministeriets utvecklingsinformation

Skogsdatasystem ökar öppenheten i Vietnam

Finland stödjer Vietnam i förvaltningen av sina skogsresurser som en del av utvecklingssamarbetet. Skogsdatasystemet FORMIS samlar och visualiserar information om skogen, vilket hjälper beslutsfattare, medborgare och investerare.

Den ena hälften av projektet är informations- och kommunikationsteknologi, den andra hälften är skog. Så beskriver huvudrådgivaren för ett projekt som utvecklar ett skogsdatasystem för Vietnam, Tapio Leppänen, sitt arbetsfält.

Varför är det då viktigt att utveckla skogsdatasystem?

Det är enligt Leppänen fråga om informationsdistribution, vilken kräver en gemensam standard. Målet är att tillhandahålla exakt och tillförlitlig information till grund för beslutsfattande på alla nivåer.

Hittills har man skapat ett eget system för varje skogsinvestering, inkompatibelt med de övriga systemen. Informationen finns splittrad på papper, på datorers hårdskivor och den överförs genom USB-minne.

T.ex. REDD-investerare behöver exakta uppgifter, förklarar Leppänen. REDD+ är en internationell finansieringsmekanism, som strävar efter att stävja avskogningen genom att stödja skogsskydd och bindning av kol från de tropiska länderna i skog.

Uppgifter om trävarans ursprung är åter viktiga för exportindustrin, eftersom den nya lagstiftningen ålägger europeiska och amerikanska importörer att klarlägga trävarans ursprung. Vietnam exporterar årligen trävaror för ett värde av fyra miljader dollar (USD) årligen.

Skogsdatasystemet betjänar också handelsavtalet FLEGT, vilket strävar efter att stoppa importen av olaglig trävara till Europa från tropiska länder.

Skogsdatasystemprojektets huvudrådgivare Tapio Leppänen betonar vikten av datadistribution på alla nivåer i samhället. Foto: Marja-Leena KultanenSkogsdatasystemprojektets huvudrådgivare Tapio Leppänen betonar vikten av datadistribution på alla nivåer i samhället. Foto: Marja-Leena Kultanen

Lättare, billigare, snabbare

Från en vietnamesisk skogsägares eller skogsanvändares perspektiv hämtar skogsdatasystemet tjänsterna nära. Informationen cirkulerar inte längre långsamt på papper från myndighet till myndighet.

"När en vietnames i en bergsby vill utveckla sin skogslott, kan ha eller hon fylla i sin plan vid distriktets skogskontor. Informationen överförs genast i systemet. Myndigheterna ser genast i databasen, om det intill finns någonting som strider med planen", beskriver Leppänen.

Enligt honom ökas kvalitetskontrollen av att data inmatas på den lokala nivån, när hela kedjan kan verifieras i systemet i efterskott.

Datasystemets lokala applikation säkerställer att databasen också kan användas, när kontakten till internet inte fungerar.

Ökad transparens

Datasystemet ökar transparensen. Rapporterade siffror kan inte ändras, till skillnad från det nuvarande systemet.

"Beslutsfattarna gör bäst i att vänja sig vid tanken på beslutsfattande utifrån fakta", säger Leppänen.

Han tar som exempel ett kinesiskt företag som av staten köper rättigheten till ett visst område för odling av gummiträd. Byborna vet ingenting om planen, eftersom data hittills har uppdaterats bara en gång i året. När köpeavtalet har ingåtts, är det för sent för dem att göra något.

Data som inmatats i en elektronisk databas syns genast och människorna hinner få sin röst hörd. Största delen av skogen i Vietnam finns i bergstrakter, där det bor etniska grupper med svag ställning. Datasystemet förbättrar även deras rättigheter.

Skogsdatasystemet gör demokratin mer synlig på gräsrotsnivån, bekräftar FORMIS-projektets vietnamesiska expert Le Minh Tue.

Visualisering av data

"Vi ser redan nu kraften av visualiseringen av data. Data i skogsfrågor gällande en tidsperiod på 20 år har samlats i formen av en rapport - traditionell text och grafik. Uppgifterna omvandlades till en applikation för många användare och vi visade vid ett seminarium ändringen i form av kartbilder. En livlig diskussion uppstod om ändringen och informationens precision", berättar Leppänen.

När det gäller skogsdata uppnår vi nu en nivå på 10 hektar, dvs. nivån av en enskild skogsägare eller skogsanvändare. Foto: Marja-Leena KultanenNär det gäller skogsdata uppnår vi nu en nivå på 10 hektar, dvs. nivån av en enskild skogsägare eller skogsanvändare. Foto: Marja-Leena Kultanen

Skogsdatasystemet utvecklas i huvudsak i tre provinser, men data ackumuleras från hela landet.

Finland stöder projektet under åren 2009 - 2016 genom sammanlagt 14,7 miljoner euro.

Marja-Leena Kultanen

Detta dokument

Uppdaterat 3.8.2012

Takaisin ylös