Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 26.11.2014

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2014–2017: Etiopia

 pdfEtiopian maaohjelma 2014-2017 (PDF, 653 KB)

Selailtava julkaisu:  http://www.innocorp.fi/_um_maa_etiopia_oiko1

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena Etiopiassa on:

  • vähentää erityisesti pienviljelijöiden köyhyyttä parantamalla esimerkiksi markkinoille pääsyä, prosessointia ja varastotiloja,
  • tukea maaseudun asukkaiden taloudellista hyvinvointia luonnonvarojen kestävällä käytöllä ja paremmilla maanhallintaoikeuksilla,
  • parantaa yleissivistävän koulutuksen ja opettajien koulutuksen laatua sekä tukea erityisopetusta tarvitsevien lasten koulunkäyntiä ja
  • parantaa maaseudun vesihuollon ja sanitaatiopalveluiden kattavuutta ja parantaa hygieniatietämystä.

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.12.2014

Takaisin ylös