Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Post 2015 – maailman uudet kehitystavoitteet

Myös rikkaiden maiden on muutettava elintapojaan, kun ihmiskunnan kestävyysvajetta kurotaan umpeen.

Maailman uudet kehitystavoitteet Kuva: UN Photo/OCHA/David OhanaVuonna 2000 YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat kehitystavoitteisiin, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Nyt neuvotellaan YK:n johdolla vuoden 2015 jälkeisistä tavoitteista. Kuvassa libyalaisia pakolaisia jonottamassa ruokaa. Kuva: UN Photo/OCHA/David Ohana, CC BY-NC-ND 2.0

YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat vuonna 2000 kahdeksaan kehitystavoitteeseen, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Vaikka iso osa vuosituhattavoitteista jäänee toteutumatta, yhteiset päämäärät on koettu hyväksi keinoksi kannustaa hallituksia toimenpiteisiin

Nyt YK:n johdolla valmistellaan uusia päämääriä vuoden 2015 jälkeiseen aikaan.
Tehtävä ei ole helppo, sillä tulevaisuuden kehitysagendasta on päästävä sopuun valtioiden välisissä poliittisissa neuvotteluissa.

Nykyisillä vuosituhattavoitteilla pyritään vähentämään köyhyyttä ja nälkää sekä parantamaan terveydenhoitoa, koulutusta, tasa-arvoa ja ympäristön tilaa.
Vastaisuudessa mukaan halutaan kestävän kehityksen tavoitteita ja perinteistä kehitysapua laajempi rahoitusmalli tavoitteiden toteuttamiseksi. Rahoitusta pohtivaa työryhmää johtaa suomalainen, suurlähettiläs Pertti Majanen. Majanen toimii rinnakkaispuheenjohtajana yhdessä Nigerian entisen valtionvarainministerin Mansur Muhtarin kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteita voi havainnollistaa laskelmalla, jonka mukaan vuonna 2050 tarvitaan vähintään neljän maapallon verran luonnonvaroja, jos ihmisten elintaso nousee ja väestönkasvu jatkuu kuten nykyisin. Tilannetta on kutsuttu ihmiskunnan kestävyysvajeeksi.

Sitoumuksia kaikilta mailta

Uuden kehitysagendan valmistelujen aloittamisesta sovittiin kesällä 2012 Rio+20-huippukokouksessa. Vuoden 2015 jälkeistä asialistaa on pohjustettu poikkeuksellisen laajalla kuulemiskierroksella, johon on osallistunut jo 1,4 miljoonaa ihmistä. YK:n asettama korkean tason paneeli on hahmotellut kehitystavoitteita, joiden joukossa on muun muassa rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Kestävän energian saantiin ja luonnonvarojen kestävään hallintaan liittyvät asiat nousevat myös esille.

Uudet aihepiirit ovat aiempaa hankalampia, sillä ne edellyttävät niukkojen voimavarojen jakamista maiden ja ihmisryhmien välillä. Neuvottelujen tahti työryhmissä tiivistyy ensi vuonna, ja lopulliset tavoitteet on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2015.

Uusien kehitystavoitteiden on tarkoitus koskea entistä painokkaammin kaikkia valtioita. Myös rikkailta ja keskituloisilta mailta vaaditaan esimerkiksi päästöjen vähentämistä, luonnonsuojelua ja tuloerojen kaventamista.

Lue lisää:

Takaisin ylös