Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 19.6.2014

Opetussektorin tuki, vaihe V

Kuvaus

Miehitetyn Palestiinalaisalueen opetussektorille suunnattu yhdeksän miljoonan euron sektoribudjettituki vuosina 2014 - 2016. Sektoribudjettitukijärjestelyyn osallistuvat myös Belgia, Irlanti, Norja ja Saksa. Tuella Suomi tukee miehitetyn Palestiinalaisalueen opetussektorin kokonaisvaltaista kehitystä. Tuen tavoitteena on opetuksen laadun parantaminen ja haavoittuvien ryhmien tarpeiden huomioiminen opetuksessa. Edellisellä tukikaudella (2010 - 2013) edistystä on tapahtunut erityisesti koulutuksen saavuttamisen ja opettajien kouluttamisen osalta. Oikeus oppimiseen on keskeinen ihmisoikeus ja tuella halutaan taata palestiinalaislasten tasa-arvoinen pääsy koulutukseen. Rahallinen tuki kohdistuu muun muassa opetusmenetelmien kehittämistyöhön, opettajien kouluttamiseen ja osaamisen vahvistamiseen sekä kouluverkoston ja sen hallinnon tehostamiseen. Tuen pääasialliset hyödynsaajat ovat palestiinalaiset lapset ja nuoret.

Rahoituspäätös 19.6.2014

9 000 000 €

Kohdemaa

Palestiinalaishallinto

Kohdealueen tarkennus

Palestiinalaishallinto

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Koulutuspolitiikka ja -hallinto 15%
Opetuksen infrastruktuuri 15%
Ala-asteen opetus 70%

Tuen tyyppi

Sektoribudjettituki

Erityinen kohderyhmä

lapset
nuoret

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906218

Tunnus

UHA2014-011150

Luotu

29.4.2014

Sivua muokattu

7.7.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös