Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Exportkontroll, 28.8.2014

Inbjudan till exportkontrollklinik: Rysslandssanktioner som införts med anledning av situationen i Ukraina

Vid den förra exportkliniken den 21 augusti rymdes alla intresserade inte med. Som utlovat ordnar vi ett andra tillfälle och därför förnyar vi vår inbjudan till dem som är aktiva inom Rysslandsexport. Evenemanget hålls onsdagen den 3 september kl. 9.00 vid utrikesministeriet. 

Tema för evenemanget är förordningen som trätt ikraft den 1 augusti 2014 Rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina och förfarandena för implementering av denna. Vid evenemanget behandlas sanktionssystem som införts med anledning av situationen i Ukraina. Efter detta har företagen möjlighet att diskutera med tjänstemännen om saker de funderat på. På plats finns tjänstemän från rättstjänsten vid utrikesministeriet samt från östavdelningen och avdelningen för externa ekonomiska relationer.

Tid: torsdagen den 3 september 2014 kl. 9.00 – ca 11.30
Plats: Utrikesministeriet, Sjöekipaget (A-huset, Engelsalen)
Adress: Maringatan 22 A 3. Ingång genom dörr A3 på isbrytarnas sida.

Anmälningar senast den 1 september per e-post till adressen vientivalvonta.um@formin.fi. I salen ryms 100 personer. Platserna fylls i anmälningsordning.

Före evenemanget serveras kaffe. 

Närmare upplysningar
Enheten för exportkontroll
Utrikesministeriet
E-post: vientivalvonta.um@formin.fi
Tfn 0295 351 139

Detta dokument

Uppdaterat 28.8.2014

Takaisin ylös