Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Matkustustiedotteet, 2.2.2018

Indonesia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Terroritekojen mahdollisuus. Vältä suuria väkijoukkoja. Luonnononnettomuudet yleisiä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista

Balilla sijaitseva Mount Agung -tulivuori on aktiivisessa tilassa mutta ei tällä hetkellä vaikuta merkittävästi Balilla matkailuun. Liikkumista tulivuoren läheisyydessä on vältettävä. Viranomaisten asettama turvaraja on 10-12 km tulivuoren kraatterista. Seuraa paikallisviranomaisten tiedotteita tilanteesta.

Yleinen turvallisuustilanne

Terroritekojen mahdollisuus on jatkuvasti olemassa. Matkailijoiden kannattaa välttää erityisesti suuria kansankokouksia ja mielenosoituksia. Levottomuuksien uhka korostuu Jakartan lisäksi turistien suosimilla saarilla kuten Balilla, Lombokilla ja Sulawesilla.

Luonnononnettomuudet kuten maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja tulvat ovat yleisiä. Erityisesti sadekaudella tulvat ja maanvyörymät ovat tavallisia. Aktiivisille tulivuorille matkustavien on syytä noudattaa varovaisuutta ja kysyä neuvoa paikallisesti. Kriisitilanteessa seuraa paikallisia tiedostusvälineitä ja noudata viranomaisten ohjeita.

Papualle, Kalimantanille ja Sulawesille matkustettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajantasainen turvallisuustilanne on syytä tarkistaa ennen matkustamista.

Tarpeen vaatiessa turvallisuustilanteesta voi kysyä paikallisviranomaisilta, Indonesian Suomen- suurlähetystöstä http://www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx tai Suomen suurlähetystöstä Jakartassa http://www.finland.or.id/public/default.aspx?nodeid=35268&contentlan=1&culture=fi-FI .

Rikollisuus

Terrorismin mahdollisuus on olemassa.

Näpistykset sekä teräaseilla uhkailu ovat yleisiä Balilla ja Lombokilla. Matkapuhelimet, reput sekä lompakot ovat olleet näpistysten kohteena ruuhkaisissa turistipaikoissa. Myös moottoripyörillä tehtävät laukkujen ryöstöt ja ryöstöyritykset ovat yleisiä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenneturvallisuus on huono. Tiestön kunto ja ajoneuvojen turvallisuustaso vaihtelevat.
Liikenne saarten turistikeskuksissa on vilkasta. Moottoripyöräillessä on käytettävä asianmukaisia turvavarusteita.

Indonesiassa on viime vuosina sattunut useita vakavia lento-onnettomuuksia. EU on asettanut indonesialaisia lentoyhtiöitä lentokieltoon EU:n alueella. Lisätietoa lentokiellossa olevista yhtiöistä saatavissa Euroopan Unionin sivuilta http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm

Älä lähde vesille myrskyssä tai jos alus vaikuttaa ylilastatulta tai muutoin merikelvottomalta. Varmistaudu pelastusliivien riittävyydestä ja niiden säilytyspaikasta.

Jos matkustat Itä-Kalimantanilta tai Sulawesilta Filippiineille meriteitse, varmista reitin turvallisuus sekä Etelä- Filippiinien tilanne etukäteen. Alueella on tapahtunut myös kidnappauksia.

Luonnonolot

Indonesia sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaaksi kutsutulla alueella, jolla esiintyy runsaasti maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia. Maanjäristykset ovat yleisiä etenkin Sumatralla, mutta myös Papualla, Jaavalla sekä Sulawesilla on voimakasta seismistä liikehdintää. Helsingin yliopiston seismologian laitos on laatinut ohjeet maanjäristystilanteiden varalle:
http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html

Luonnonmullistusten tapahtuessa on ehdottomasti noudatettava viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Tulivuorille matkustavien on hyvä noudattaa varovaisuutta ja kysyä neuvoa paikallisesti.

Sadekaudella (yleensä loka-huhtikuu) voimakkaat sateet saattavat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä. Varovaisuuteen on aihetta kaikkialla Indonesiassa. Useimmissa osissa Indonesiaa sadekausi on voimakkaimmillaan tammi-helmikuussa.

Merivirtaukset Balin ja Lombokin rannikkovesissä ovat erittäin voimakkaita ja aiheuttavat kuolemantapauksia joka vuosi. Aallokko ja voimakkaat virtaukset ovat vaarallisimmillaan talvikuukausien aikana.

Terveys

Indonesian sairaalat eivät ole eurooppalaista tasoa. Jakartassa ja Balilla yksi parhaista vaihtoehdoista on kansainvälinen SOS Medika https://www.internationalsos.com/locations/asia-pacific/indonesia. Hitaat liikenneyhteydet vaikeuttavat hoitoon pääsemistä.

Ennen matkalle lähtöä on ehdottoman tärkeää huolehtia kattavan matkavakuutuksen voimassaolosta. Sairastapauksissa saatetaan joutua turvautumaan evakuointiin lentoteitse, mikä on hyvin kallista. Joissakin tapauksissa sairaalat ovat kieltäytyneet hoitamasta vakuuttamattomia potilaita.

Jakarta ei ole malaria-aluetta, mutta kaupungissa esiintyy hyttysten levittämää denguekuumetta, joka on tavallinen sairaus myös muualla Indonesiassa. Hyttysten pistoilta voi parhaiten välttyä suojaavalla vaatetuksella ja hyönteismyrkyllä.

Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. Saastuneesta vedestä ja ruoasta johtuvat taudit, kuten kolera ja lavantauti, ovat yleisiä. Myös erilaiset loiset aiheuttavat sairauksia.

Balilla, kuten muuallakin Indonesiassa, kannattaa olla tarkkana alkoholin alkuperästä. Balilla on tavattu metanolia sisältävää alkoholia.

Indonesiassa esiintyy vesikauhua eli rabiesta. Varo vapaina liikkuvia eläimiä. Purematapauksissa on hakeuduttava välittömästi lääkärihoitoon.

Haavat paranevat tropiikissa hitaasti ja tulehdusvaara on suuri, joten esimerkiksi teräväreunaisten korallien viiltoja on syytä varoa.

Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista infektioiden estämiseksi. Kohdemaahan tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa.

Lintuinfluenssa ei nykyisessä muodossaan aiheuta välitöntä vaaraa Indonesiassa matkustaville, mutta lintutoreja, kanaloita ja muita paikkoja, joissa on mahdollisuus joutua kosketukseen siipikarjan kanssa, tulee välttää.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Indonesiassa on erityisen tiukat huumausainelait. Mietojen huumausaineiden pienenkin määrän hallussapidosta voi saada vankilatuomion ja isoista huumerikkomuksista voi seurata jopa kuolemantuomio. Älä jätä matkatavaroitasi vartioimatta, koska huumeiden salakuljettajat saattavat käyttää sivullisia kuriireina. Tätä voi tapahtua matkoilla Indonesiaan, Indonesian sisällä tai matkalla pois Indonesiasta.

Turistikohteissa kaupataan melko yleisesti huumesieniä (magic mushrooms), vaikka niiden myynti ja käyttö on lainvastaista.

Uhkapelit ovat laittomia Indonesiassa.

Suurten kaupunkien ja turistikohteiden ulkopuolella on hyvä noudattaa paikallisia, usein konservatiivisia, pukeutumis- ja käytöstapoja.

Acehissa viranomaiset edellyttävät paikallisen islamilaisen lain noudattamista, jota myös ei-muslimien tulee kunnioittaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään pukeutumiseen, alkoholin käyttöön ja eri sukupuolta olevien kanssakäymiseen. Myös ulkomaalaiset ei-muslimit ovat olleet viranomaistoimien kohteena.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Maahantuloa ja tullimääräyksiä koskevissa kysymyksissä tulee aina kääntyä Indonesian suurlähetystön puoleen Helsingissä: http://www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx.

Yhteystiedot

Jakartan-suurlähetystö

Menara Rajawali, 9th floor
Jl Mega Kuningan
Lot 5.1, Kuningan
12950 JAKARTA
INDONESIA
+62 212 939 3000

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.2.2018

Takaisin ylös