Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 13.4.2017

Brasilien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Brottslighet i storstäderna. Undvik demonstrationer. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

På grund av strejker tar turistpolisen i Rio de Janeiro inte emot brottsanmälningar. Om du blir utsatt för rån rekommenderar vi att du gör en elektronisk brottsanmälan på den finska polisens webbplats.

I delstaten Espírito Santo och särskilt i delstatens huvudstad Vitória pågår en våg av rån och resenärer uppmanas vara särskilt försiktiga i regionen.

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten är ett problem i Brasilien och särskilt i storstäderna måste man vara på sin vakt. Förvara pass, flygbiljetter, större summor pengar, värdeföremål och smycken i hotellets säkerhetsfack. Undvik att röra dig ensam ute efter mörkrets inbrott.

Särskilt i centrum av de större städerna kan det förekomma demonstrationer, oftast utan förvarning. Undvik demonstrationer, de kan bli våldsamma. Vi rekommenderar att man följer lokala medier och de lokala myndigheternas instruktioner.

Brottsligheten

Brottsligheten är ett problem särskilt i de stora städerna, till exempel Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Recife och Salvador. I Rio och São Paulo är det ibland lokala sammadrabbningar mellan olika kriminella gäng eller mellan gängen och polisen. Ibland pågår de också i turistområdena. Det har hänt att de kriminella gängen med avsikt riktat väpnade attacker mot civila för att skapa oordning.

Risken för väpnade rån är stor i São Paulo, Rio, i centrum av andra storstäder och längs med lederna mellan flygplatser och hotell. Rånen inträffar ofta i trafikljus så det lönar sig att hålla dörrarna låsta och fönstren stängda när man rör sig med bil. Undvik att röra dig ensam ute på kvällen och natten. Om du utsätts för ett rån, gör inte motstånd. Rånarna är ofta beväpnade och kan använda sina vapen när de stöter på motstånd.
Lämna aldrig barn oövervakade eller i sällskap med främlingar.

Det förekommer mycket fickstölder. Barn- och ungdomsgäng rånar turister. Särskilt i närheten av stränderna ska man vara på sin vakt. Anmäl alla brott till polisen och be om att få en kopia av protokollet ifall du ansöka om ett nytt pass eller om ersättning av försäkringsbolag. Du kan ansöka om ett nytt pass vid Finlands ambassad i Brasília.

Använd endast officiella taxibilar. Risken att bli rånad är stor när man åker buss. Man kan betala med kreditkort på de flesta ställen, men det händer att kort kopieras. Var på din vakt när du betalar med kort och släpp inte kortet utom synhåll medan du betalar. Var särskilt försiktig när du tar ut pengar i en bankautomat.

Det förekommer en del väpnade råd av handels- och passagerarfartyg på Brasiliens havsområden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hastigeheterna är höga och körstilen oberäknelig. Vägunderhållet är bristfälligt. Vägarnas skick försämras dessutom märkbart under regnperioden och stora gropar är vanliga också i huvudvägarna.

Naturförhållanden

Översvämningar är vanliga under regnperioden. Det förekommer inga stora naturkatastrofer i Brasilien, såsom jordbävningar, orkaner eller vulkanutbrott.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. De privata sjukhusen håller hög standard men är dyra. Det finns ett stort utbud mediciner på apoteken, också utan recept.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Du hittar mer information om gula febern-epidemin och situationen gällande zikavirus på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd. verkkosivuilta https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas

Det brasilianska hälsoministeriets portal på engelska med information för resenärer:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/viajante-en

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Man måste alltid bära på sig legitimation i Brasilien. En kopia av passet räcker och det lönar sig att lämna passet i hotellets förvaringsfack.

Brasilien är ett betydande transitland för narkotikahandeln. Straffen för innehav och smuggling av narkotika är mycket stränga. Var uppmärksam på flygplatsen så att ingen lägger något i ditt bagage som inte tillhör dig.
Föraktfullt beteende mot ordningsmakten är ett allvarligt brott som kan leda till böter och fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Brasilien

SES - Avenida das Nações
Qd 807, Lt 27
CEP 70417-900 BRASÍLIA-DF
BRAZIL
+55 613 443 7151

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 13.4.2017

Takaisin ylös