Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 26.4.2016

Ryssland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Čečenskaja Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Ingušetija, Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Dagestan, Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Severnaya Osetiya, Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Kabardino-Balkarskaya Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Karachayevo-Cherkesskaya Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Stavropol'skiy kray: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik icke nödvändiga resor till de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj. I hela Ryssland ska man vara ytterst försiktig i trafiken, i metron, på järnvägsstationer och flygplatser. Undvik demonstrationer. Håll noga reda på pass och värdeföremål.

Aktuellt

Den 6–22 maj ordnas världsmästerskapet i ishockey i S:t Petersburg och Moskva. Det finns ett infopaket för dem som planerar att resa till tävlingen på ambassadens webbplats: http://www.finland.org.ru/public/default.aspx?contentid=344594&nodeid=36881&culture=fi-FI

Från och med den 10 april 2016 får endast finska, ryska och vitryska medborgare och deras familjemedlemmar som reser med dem eller för att besöka dem, oberoende av nationalitet, resa över gränsen vid Raja-Jooseppi och Salla. Denna begränsning är i kraft till under 180 dagar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer en risk för terrordåd i hela Ryssland, särskilt i de stora städerna. Framför allt kollektivtrafiken, järnvägsstationer, metrostationer och flygplatser, köp- och nöjescenter och stora evenemang kan vara möjliga mål för terrordåd. I hotsituationer kan myndigheterna evakuera byggnader. Under en evakuering ska du handla lungt enligt myndigheternas anvisningar. På grund av terrorhotet har Ryssland skärpt sina säkerhetsåtgärder, vilket lett till att säkerhetskontroller kan ta längre tid.

Det ordnas tidvis demonstrationer i centrum av Moskva och S:t Petersburg. Vi rekommenderar att man inte stannar kvar i närheten av demonstrationer, för att undvika att man i folkmassan blir delaktig i demonstrationen eller följderna av den.

Brottsligheten

Det lönar sig att förvara sitt pass och sina värdeföremål i hotellets säkerhetsfack eller på ett annat säkert ställe. Bär med dig en kopia av passets informationssida, ditt visum till Ryssland och ditt inresekort. Meddela gärna åt någon bekant var du befinner dig.

När du rör dig på stan är det bra att komma ihåg att polisen har rätt att kontrollera allas identitetshandlingar. Försök sköta saken på en offentlig plats utan att du behöver sätta dig i en bil eller följa med någon annanstans.
I kollektivtrafiken, särskilt i metro och bussar, på järnvägsstationer och torg lönar det sig att hålla noga reda på sina resedokument, biljetter och pengar. Undvik beteende som väcker onödig uppmärksamhet, att röra dig berusad och att visa upp till exempel värdeföremål och pengar öppet.

Lämna aldrig din väska, jacka eller dryck obevakad i en restaurang, i butiken eller på andra offentliga platser. Var särskilt uppmärksam på nattklubbar och när du lämnar en nattklubb. Var försiktig när du använder bank- och kreditkort, skydda din PIN-kod.

Undvik att röra dig ensam ute nattetid, särskilt om du är berusad. Det är tryggast att använda officiella taxi som man beställer per telefon. Om man istället för officiell taxi stannar en privatbil på gatan medför det vissa risker. Avtala om priset när du stiger in i bilen och stig aldrig in i en bil där det finns flera personer.

Ficktjuvar och andra brottslingar är oftast verksamma där det finns mycket turister och i städernas centrum. Om du blir rånad i metron lönar det sig att återvända till stationen och fråga vakterna om ditt pass eller plånbok returnerats till dem. Ficktjuvarna nöjer sig oftast med kontanter och kreditkort, och slänger bort pass och tömda plånböcker. Om ditt pass försvinner ska du göra en anmälan till den lokala polisen, om det bara är möjligt. De finländska beskickningarna kan utfärda ett pass för hemresan (avgift 175 €, betalas kontant i rubel). En kopia av ditt gamla pass är bra att ha när du gör polisanmälan och beställer ett nytt pass. Det behövs ett fotografi för passet.

Om det inträffat ett brott lönar det sig alltid att göra en anmälan till den lokala polisen och be om att få en kopia av polisrapporten. Om det inte är möjligt kan du också göra anmälan till polisen i din hemort i Finland. Spärra stulna bank- och kreditkort och mobiltelefonens SIM-kort.

I nödfall kan du överföra pengar till exempel genom Forex/MoneyGram (http://www.forex.fi) eller Western Union (http://www.westernunion.com) bara någon person i Finland kan deponera pengar på ett kontor i Finland.

Nödnummer:

Det allmänna nödnumret i Ryssland är 112 (mobil)
Från fast telefon: brandkåren 01, polisen 02, ambulans 03, gasläckage 04
På Kolahalvön t.o.m. 2017: brandkåren 01 – med mobil 010, polisen 02 – med mobil 020, ambulans 03 – med mobil 030
Ryska polisens webbplats https://mvd.ru/contacts/sites

Konsulär jour vid utrikesministeriet i Helsingfors, endast i nödfall: tfn +358 9 160 55555, fax +358 9 629840, e-post paivystys.um@formin.fi.
Nätkonsuln på Facebook: https://www.facebook.com/Nettikonsuli/

Call-centre for Foreign Tourists, Moskva, 24 h: tfn +7-800-220 00 01, +7-800-220 00 02, +7-495-663 13 93, webbplats Official Moscow guide: http://en.travel2moscow.com/

S:t Petersburg Tourist Helpline 24h: tfn +7-800-30 30 555 från mobil, +7-812-30 30 555 från det fasta nätet,
webbplats Official City Guide: http://www.visit-petersburg.ru/en/

Trafiken

Den ryska trafikkulturen avviker från den finska. Var mycket uppmärksam, också på övergångsställen. Körhastigheterna är mycket höga och fotgängare respekteras oftast inte. Också körstilen avviker från det som är allmänt i Finland. Håll gärna bildörrarna låsta när du kör och lämna ingen egendom synligt framme i bilen.

Gränsen för rattfylleri är 0 promille och det är helt förbjudet att köra under inflytande av narkotika eller berusningsmedel. Man får böter för att använda mobiltelefon utan handsfree när man kör. Det är obligatoriskt för alla i bilen att använda säkerhetsbälte.

I Murmansk kan vägarna snöa igen på vintern vilket orsakar stockningar och kollisioner. Vissa vägar stängs ibland helt på grund av väderförhållandena. Vägen mellan Murmansk och Nikel är ibland avstängd på grund av vinden från Ishavet och snö på vägen. Då kan man istället köra längs med Priretjnyj-vägen längre in i landet. Vägarna är till största del asflaterade, men vissa vägar är gropiga och i väldigt dåligt skick. Det är bra att kontrollera sin bil noggrannt innan man anländer till Ryssland, så att det inte finns något i bilen som är förbjudet att föra in i landet. Till exempel jaktammunition tolkas som krigsmateriel i tullen. Om om tullen hittar ammunition i fordon är följderna allvarliga och det blir alltid en rättssak.

Förutom huvudvägarna är de flesta vägarna i Karelska republiken i dåligt skick. Underhållet är bristfälligt och det dåliga väglaget kommer ofta som en överraskning för finländska bilister. På sommaren kan rök från skogsbränder lokalt störa synligheten. Överväg andra färdmedel än egen bil.

Naturförhållanden

Det förekommer ofta omfattande skogsbränder och bränder i torvmossar under sommaren. Bränderna ger upphov till stickande, tjock smog. Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet.

På hösten kan rikliga regn orsaka översvämningar, också i tätorter, runt om i Ryssland.

Klimatet i Murmansk motsvarar närmast klimatet i norra Finland. Närheten till havet är dock märkbar och nordanvinden är bitande. Vädret kan slå om från kraftigt snöfall till solsken på kort tid.

Särskilda säkerhetsrisker

Det lönar sig att bekanta sig med gränsen och begränsningarna i gränszonen mellan Finland och Ryssland innan med reser dit. Man behöver inget särskilt tillstånd för att resa igenom gränszonen om ens resmål ligger utanför gränszonen, till exempel när man reser mellan Finland och Petrozavodsk eller Murmansk. Utöver de obligatoriska uppehållen när handlingar granskas är det emellertid förbjudet att stanna i gränszonen utan tillstånd, som man måste ansöka om på förhand. Information om den ryska gränszonen, tillstånd och andra handlingar får man vid Ryska federationens ambassad i Finland.

Kontrollera gränsövergångarnas öppettider på finska Gränsbevakningsväsendets webbplats: http://www.raja.fi/slmv/sv/gransovergangsstalle_oppettider .

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäktning när du reser till Ryssland. Det lönar sig att på förhand ta reda på var det finns internationella läkarstationer som ditt försäkringsbolag godkänner.

Kontrollera också på förhand vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet. Det förekommer bland annat HIV och tuberkolos och smittorisken är större än i Finland.

När man reser i Ryssland är det viktigt att vara noga med hygienen, särskilt handhygienen.

Om du medför straka mediciner (triangelmärkta eller receptbelagda) ska du komma ihåg att de måste anges på blanketten för tulldeklaration. Man får endast införa den mängd mediciner som man själv behöver under resan och man måste ha med sig recept. Kontrollera att tullen stämplar deklarationsblanketten. Du kan skriva ut dina egna recept på e-tjänsten http://www.kanta.fi/. Du måste själv kontrollera med de ryska myndigheterna eller Rysslands ambassad i Helsingfors vilka mediciner man får föra in i landet och vilka dokument som tullmyndigheterna accepterar.

På basis av laboratorieprover är kranvattnet i Moskva drickbart som sådant, men många filtrerar vattnet innan de dricker det. I Moskva utgör luftföroreningarna en hälsorisk och infektioner i andningsvägarna är vanliga. I samma lokal som Finlands ambassad i Moskva har en finländsk läkare mottagning (adress Kropotkinski pereulok 15–17, tfn +7 499 255 8920 eller +7 917 592 9659).

Det rekommenderas inte att man dricker kranvattnet i S:t Petersburg, Murmansk eller Karelska republiken. Man kan köpa flaskvatten i butiken.

Kontrollera vilka vaccin som behövs på resmålet i god tid innan resan. Du hittar information på finska om vaccin och hälsofrågor under resan i Matkailijan terveysopas.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Ryssland får barn (personer under 18 år) inte röra sig utomhus utan en vuxen mellan kl. 23.00 och 06.00 (vintertid 22.00–06.00).

Det är klokt att beakta kulturella skillnader och olika bestämmelser när det gäller sexuellt beteende när man reser i Ryssland. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men det är förbjudet i lag att likställa relationer mellan personer av samma kön med heterosexuella relationer och att sprida information om ”icke traditionella” relationer bland minderåriga.

Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

Ryssland har en lag som begränsar rökning på offentliga platser. Rökning är bland annat förbjudet i kollektivtrafiken, i skolor, administrativa byggnader, trappuppgångar i bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas framme i butiken och försäljningen av e-cigaretter är totalt förbjuden.

Enligt alkohollagen kan man få böter för att dricka alkohol, också öl, på offentliga platser, till exempel i parker eller i närheten av skolor eller daghem (Kodex om administrativa förseelser http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/).

Kvinnor ska täcka sina huvuden, axlar och knän i kyrkor.

Funktionsnedsättningar beaktas inte i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Respektera så kallade stängda områden (bland annat militära områden) och följ skyltar om förbjudet tillträde. Det finns städer och områden på Kolahalvön dit det är förbjudet att resa. Man måste följa förbunden. Till de stängda områdena hör militärstäder och följande byar, städer och områden: Vidjajevo (Видяево), Gadžijevo (Гаджиево), Zaozjorsk (Заозёрск), Zaretšensk (Зареченск), Fiskarhalvön, Linhammar (Линахамари), Ostrovnoj (Островной), Poljarnyj (Полярный), Rajakoski (Раякоски), Rosljakovo (Росляково), Severomorsk (Североморск), Snezjnogorsk (Снежногорск), Gamla Salla (minnesmärke), Umba (Умба), Ura-Guba (Ура-Губа). Man kan ansöka om specialtillstånd av de ryska myndigheterna för att få besöka de stängda områdena, men det lönar sig att reservera flera månader för ansökningsprocessen.

Alla så kallade öppna byar och städer är inte heller i själva verket öppna. På vägen mellan Murmansk och Kirkenes finns en förbudsskylt där det står att det är förbjudet för utlänningar att avvika från vägen. Man får avvika vid Zapoljarnij (Заполярный) och Nikel (Никель) eftersom de är så kallade öppna städer. Längs med vägen finns också kaféet Titovka där man får stanna. Det lönar sig att kontrollera om det skett förändringar i begränsningarna innan man reser.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser etc. Det är tillåtet att fotografera i metron.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Ryska migrationsmyndigheten FMS (Federalnaja migratsionnaja sluzhba): http://www.fms.gov.ru/

Rysslands tullagstiftning: Ryska tullväsendets webbplats på engelska http://eng.customs.ru

Rysslands ambassad i Helsingfors: http://www.rusembassy.fi/fin/index_fi.html

Avtal mellan EU och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:22007A0517%2801%29

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Moskva

Kropotkinskij pereulok 15 17
119034 MOSKOVA
RUSSIAN FEDERATION
+7 495 787 4174

Kontaktuppgifter

Petroskoin-toimipiste

Ul. Gogolya 25
185035 PETROZAVODSK
RUSSIAN FEDERATION

Kontaktuppgifter

Murmanskin-toimipiste

Ulitsa Karla Marxa 25A
193028 MURMANSK
RUSSIAN FEDERATION

Kontaktuppgifter

Finlands generalkonsulat, Sankt Petersburg

Preobrazhenskaja pl. 4
191028 ST.PETERSBURG D-194
RUSSIAN FEDERATION
+7 812 331 7600


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 26.4.2016

Takaisin ylös