Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 5.4.2016

Liettua: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Liettuassa matkustaminen on melko turvallista.

Ajankohtaista

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia, matkapäätöksestä vastaa aina matkustaja itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta. Hätätilanteissa vastuu etsintä- ja pelastustoimista on paikallisilla viranomaisilla. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498) mukaisesti.

UM suosittelee erityisesti omatoimimatkaajille matkustusilmoituksen tekemistä. Ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi (https://matkustusilmoitus.fi). Kattava matkavakuutus on tarpeen. Vakuutusehdot ja vakuutuksen voimassaolo on syytä selvittää ennen matkaa.

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne Liettuassa on vakaa eikä maassa asuviin suomalaisiin kohdistu välittömiä turvallisuusuhkia. Maan tavanomaiset riskit ovat ennakoitavissa ja viranomaisten kyky hoitaa mahdollisia kriisitilanteita on hyvä.

Liettuan yleinen hätänumero on 112.

Rikollisuus

Pidä hyvää huolta lompakoista ja käsilaukuista. Vältä yksin liikkumista päihtyneenä.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista on hyvä ottaa kopiot ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä. Passi ja arvoesineet kannattaa jättää hotellin tallelokeroon tai muuhun turvalliseen paikkaan. Mikäli passi katoaa tai se varastetaan, tulee siitä tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille.

Pääkaupunki Vilnan poliisin tavoittaa sähköpostitse vilniausvpk.ovs@policija.lt ja puhelinnumerosta +370 5 2716008.

Pysäköi auto valvotulle alueelle äläkä jätä sisätiloihin mitään tavaroita näkyville. Lukittava rattitanko ehkäisee autovarkauksia silloin, kun autossa ei ole varkaudenestolaitteita.

Liikenne

Liettuan valtatiet ovat hyvässä kunnossa ja opastus on melko selkeää. Liikenteessä tulee noudattaa varovaisuutta. Liettuan liikennesääntöjen mukaan oikealle osoittavalla vihreällä nuolella varustetuissa liikennevaloristeyksissä on mahdollista kääntyä oikealle punaisen valon palaessa edellyttäen, ettei aiheuta vaaraa muulle liikenteelle. Moottoriteillä U-käännös on mahdollinen vain sille osoitetuissa paikoissa. Kauriseläimet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä.

Liettuassa on talvirengaspakko (kitka- tai nastarenkaat) 10.11.-31.3. Muina aikoina nasta- ja kitkarenkaiden käyttö on kielletty. Liettuassa ajettaessa autoissa tulee olla turvaliivi, ensiapulaukku ja sammutin. Promilleraja on 0,4.

Terveys

Ota matkalle mukaasi Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen, sillä Kela korvaa vain välittömän sairaanhoidon toisissa EU-maissa, ei esimerkiksi kotiutuskuluja.

Liettuan yleisten sairaaloiden henkilökunta ei välttämättä puhu liettuan lisäksi muuta kieltä kuin venäjää.

Liettuassa esiintyy punkkeja. Vilnassa hanavesi on juomiskelpoista mutta muualla suositellaan pullotettua vettä.

Matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

* Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
* Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Seksuaalivähemmistöihin kuuluviin saattaa Liettuassa kohdistua ennakkoluuloja.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Ajankohtaiset maahantulosäädökset tulee varmistaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=1&culture=fi-FI

Liettuasta poistuttaessa on passi tai kuvallinen henkilökortti esitettävä. Lisätietoja säännöksistä antaa Liettuan suurlähetystö Helsingissä http://fi.mfa.lt/fi/en/

Yhteystiedot

Vilnan-suurlähetystö

K.Kalinausko 24
03107 VILNIUS
LITHUANIA
+370 526 680 10

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.4.2016

Takaisin ylös