Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Matkustustiedotteet, 15.2.2018

Etiopia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Etiopiassa asuvia Suomen kansalaisia ja Etiopiaan matkustamista suunnittelevia suomalaisia kehotetaan olemaan varovaisia ja tarkkaavaisia turvallisuustilanteen suhteen koko maassa. Suuria väkijoukkoja on syytä välttää ja mahdollisilta tiesuluilta on syytä kääntyä pois. Terrorismiuhka on olemassa. Eritrean, Somalian ja Etelä-Sudanin vastaisilla raja-alueilla vältettävä tarpeetonta matkustamista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista

Paikallisia yhteenottoja voi esiintyä ja erityyppiset tiesulut voivat olla mahdollisia. Viime aikoina erityisesti Oromiassa, Amharassa ja Somalialueella on ollut väkivaltaisia ja kuolonuhreja vaatineita yhteydenottoja. Mobiili-internetin toiminta on ajoittain epävarmaa erityisesti pääkaupungin ulkopuolella.

Maata koettelee kuivuus, joka näkyy erityisesti Afarin osavaltiossa ja Somalialueella.

Yleinen turvallisuustilanne

Etiopiassa on ollut lisääntyvässä määrin sisäisiä levottomuuksia ja etnisten ryhmien välisiä konflikteja. Pinnan alla kyteneet jännitteet ovat purkautuneet ajoittain väkivaltaisuuksina sekä mielenosoituksina.

Eritrean ja Etiopian raja on suljettu vaarallisena. Liikkumista tulee välttää 50 kilometriä lähempänä rajaa Tigren ja Afarin osavaltioissa. Joulukuussa 2017 ulkomaalainen turisti ammuttiin Erta Alen tulivuoren läheisyydessä. Matkustettaessa alueella on syytä käyttää virallisia matkatoimistoja. Vaarallisia alueita on myös Somalin ja Gambellan osavaltiossa. Kenian, Somalian, Sudanin ja Etelä-Sudanin raja-alueet ovat osin miinoitettuja ja vaarallisia ja niitä on syytä välttää.

Vältä pimeän aikaan matkustamista, väkijoukkoja ja julkisia kulkuneuvoja kuten minibusseja. Julkiset paikat tai tilaisuudet, jotka ovat länsimaisten ja paikallisten suosimia, voivat olla kohteita terrorismille (esimerkiksi hotellit, ravintolat, baarit, supermarketit, kauppakeskukset, uskonnolliset rakennukset ja urheilutapahtumat).

Maassa on viime vuosina tehty satunnaisia pommi-iskuja. Etiopian viranomaiset kehottavat varovaisuuteen.

Edustusto kehottaa seuraamaan myös edustuston facebook- ja internet-sivuja.

Rikollisuus

Etiopiassa on vähän rikollisuutta verrattuna moniin muihin Afrikan maihin. Taskuvarkaudet ja omaisuusrikoksiin liittyvät pahoinpitelyt ovat kuitenkin lisääntyneet ja väkivaltaistuneet. Erityisesti Addis Abebassa matkailijoiden suosimilla alueilla turisti saattaa joutua taskuvarkaiden kohteeksi. Koruja ja arvoesineitä ei kannata pitää esillä. Noudata yleistä varovaisuutta ja vältä yksin liikkumista pimeällä.

Aika ajoin Etiopiassa tapahtuu myös matkailijoihin kohdistuvia aseellisia ryöstöjä ja autokaappauksia. Tapauksia on sattunut eri osissa maata.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maanteillä liikkuminen on vaarallista, sillä tiet ja autot ovat huonokuntoisia ja liikennekulttuuri kaoottinen. Pimeällä ajoa tulisi välttää kokonaan kaupunkien ulkopuolella, sillä autot ajavat usein ilman ajovaloja ja tiellä voi olla karjaa. Addis Abebasta lähtevät päätiet pohjoiseen (Bahir Dariin ja Gondariin) sekä etelään (Awassaan) ja itään (Djiboutiin) ovat suhteellisen hyväkuntoisia, muut tiet ovat huonossa kunnossa. Tiesulkuja voi esiintyä. Sadekautena kesäkuusta syyskuuhun osa teistä saattaa jäädä tulvien alle.

Pitkien etäisyyksien ja huonojen teiden vuoksi Etiopiassa kannattaa suunnitella matkat ja yöpymispaikat etukäteen. Kannattaa myös huomioida, että polttoainetta on ajoittain vaikea saada pääkaupunkiseudun ulkopuolella, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Paikallisten matkatoimistojen kuljettajien ja ajoneuvojen käyttö voi olla riskialtista ajoneuvojen tai kuljettajien kunnon ja/tai puutteellisen ajokokemuksen takia.

Terveys

Sairaanhoito ei ole länsimaista tasoa. Addis Abebassa on kuitenkin joitakin ainakin kohtuutasoisia klinikoita. Yleisimpiä lääkkeitä kannattaa ottaa mukaan matkatavaroihin. On hyvä huomioida, että esimerkiksi pääkaupunki Addis Abeba sijaitsee korkealla merenpinnasta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Etiopiassa homoseksuaalisuus on rikos, joten samaa sukupuolta olevien parien on syytä välttää julkisia hellyydenosoituksia.

Sotilaskohteiden, siltojen ja pääministerin virka-asunnon valokuvaaminen on kielletty.

Etiopian paikallista valuuttaa, birrejä, ei saa viedä maasta ulos. Ennen maasta poistumista birrit tulee käyttää tai vaihtaa toiseen valuuttaan. Valuuttaa voi vaihtaa kaikissa pankkien konttoreissa. On hyvä muistaa, että rahan vaihtaminen epävirallisesti on Etiopian lain vastaista ja saattaa johtaa pidätykseen.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot

Addis Abeban -suurlähetystö

Fitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No.436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA
+251 114 704 390

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.2.2018

Takaisin ylös