Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 7.3.2016

Guatemala: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Antalet brott mot turister ökar. Det kan vara farligt att röra sig på landsvägarna. Orkansäsong i juni–november.

Aktuellt

Du hittar mera information om zikaviruset som håller på att spridas i Latinamerika på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: https://www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/zikavirus

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Undvik att resa ensam eller nattetid på grund av brottsligheten.

Undvik Guatemala Citys historiska centrum nattetid, likaså busstationer och marknader. Var särskilt försiktig överallt i staden efter skymningen. Det är mycket riskabelt att röra sig till fots.

Vi rekommenderar att du tar en officiell taxi från flygplatsen.

Säkerhetssituationen har försämrats också i staden Antigua som är populär bland turister och det är inte lönt att röra sig ensam där eller i dess omgivning. Det har rapporterats om rån i stadens centrum också mitt på dagen.

Det är säkrast att besöka sevärdheter i grupp med en officiell guide. Fotvandrare och bergsbestigare har ofta råkat ut för våld i ensliga trakter, till exempel på vulkanberget Pacaya.

Det är bra att ta kopior av viktiga dokument såsom pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen, och sända skannade kopior till den egna e-posten. Om passet försvinner eller stjäls ska man göra en anmälan om det till den lokala polisen.

Ibland misstänks utlänningar för att vilja kidnappa barn och sälja dem, varför man bör vara synnerligen försiktig då man diskuterar med barn. Fotografera inte heller barn utan tillstånd.

Brottsligheten

Våldsam brottslighet är ett allvarligt problem i hela landet, och det har hänt att turister har blivit offer. Beväpnade rån kan ske var som helst i landet. I Guatemala City och dess omgivning begås flera mord dagligen. Många av dem hänger samman med interna uppgörelser mellan lokala gäng eller knarkhandlare, men i vissa fall har även oskyldiga utomstående skadats eller omkommit i skottlossningen.

Var särskilt försiktig på vägar, i bussar och i turistområden. Våldtäkter och bilkapningar kan förekomma. Bussar och personbilar blir rånade på livligt trafikerade huvudtrafikleder också mitt på dagen. Brottslingar som gett sig ut för att vara poliser har gjort sig skyldiga till rån och våldtäkter.

Då du rör dig ute är det bra att lämna pass, pengar och värdeföremål i hotellets värdefack. Växla inte pengar på gatan.

Vägarna är i ganska gott skick mellan de största turistområdena men sämre i ensligare trakter. Lokalbefolkningen håller sig inte alltid till trafikregler och hastighetsbegränsningar. De lokala bussarna är inte särskilt pålitliga och råkar ofta ut för trafikolyckor. Trafikolyckor är en vanlig dödsorsak i Guatemala och den som rör sig i trafiken ska alltid vara försiktig och följa trafikreglerna. De lokala buss- och flygbolagen är sällan försäkrade och vid eventuella olyckor kan det vara svårt att få ersättning.

Bilar och minibussar med utländska registreringsskyltar har ofta råkat ut för väpnade rån. Minibussar och turistbussar har blivit stoppade och rånade, till och med på dagen och på huvudvägarna. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda då du kör bil.

På Facebook hittar du en tjänst som riktar sig till Guatemalaresenärer: https://facebook.com/proatur1500.

Naturförhållanden

Fyra av Guatemalas vulkaner är aktiva: Pacaya, Fuego, Santiaguito och Tacaná. Så kallad gul varning gäller i områdena kring Pacaya, Fuego och Santiaguito. Var därför särskilt försiktig i närheten av dem. De andra vulkanerna kan man bestiga men bara i guidade grupper.

Översvämningar, orkaner och jordskred kan förekomma under regnperioden från juni till oktober. Det finns också risk för jordbävningar.

Havsströmmarna är starka vid Stillahavskusten. På farliga stränder finns sällan badvakter eller varningsskyltar.

Hälsoläget

I Guatemala förekommer malaria, denguefeber och chikungunyafeber. Du skyddar dig bäst mot alla tre genom att använda täckande, ljusa kläder och myggmedel samt myggnät om nätterna.

Heltäckande försäkring behövs. Den offentliga sjukvården håller sällan hög standard varför privat sjukvårdsservice rekommenderas i mån av möjlighet.

För mer information:
Guatemalas hälsovårdsministerium: http://www.mspas.gob.gt
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Mexiko City

Monte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
+52 55 5540 6036


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 7.3.2016

Takaisin ylös