Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Matkustustiedotteet, 23.1.2018

Islanti: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallinen matkustusmaa. Luonnonolosuhteet ja vaihtuvat sääolosuhteet edellyttävät matkailijalta varovaisuutta erityisesti luonnossa liikuttaessa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero: 112.

Rikollisuus

Islannin poliisiviranomaisen yhteystiedot:

Ríkislögreglustjórinn
Skúlagata 21
101 Reykjavík
Iceland

puh.: +354 444 2500
e-mail: rls@rls.is


http://www.logreglan.is/english/

Ongelmatilanteissa matkailijat voivat kääntyä myös Reykjavikin sosiaalipäivystyksen puoleen: Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, Skúlagata 21, Reykjavík, puh. + 354 411 1600

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Pääkaupunkiseudun tiestö on päällystettyä.

Islannin ympäri kulkeva valtatie 1 on lähes kokonaan päällystetty, vaikkakin erinäisiä vaurioita ja kuoppia saattaa esiintyä. Sillat ovat useimmiten yksikaistaisia. Pitkien asumattomien taipaleiden vuoksi huoltoasemia ja ruokapaikkoja on paikoin harvassa.

Islannin sisämaa on täysin asumatonta vuoristoista erämaata, eikä siellä ole palveluja. Islannin sisäosien niin sanottu F-tiestö on tarkoitettu nelivetoisille maastoautoille, ja se on avoinna lähinnä kesä-syyskuussa. Merkittyjä päivämääriä on noudatettava, sillä muuna aikana tiestö ei ole ajokunnossa. Yhdellä autolla ja etenkin yksin liikkumista maan sisäosissa kannattaa välttää.

Autoilijan on hyvä ottaa selvää sääolosuhteista ja teiden kunnosta etukäteen. Jokien ylityspaikoilla on oltava varovainen, sillä joenuomat voivat olla syviäkin. Teiden ulkopuolella ajaminen on kiellettyä.

Erityisesti talvisaikaan sää voi vaihtua erittäin nopeasti. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vain päätiet aurataan ja kunnostetaan kohtuullisen nopeasti. Voimakkaan tuulen aikana eteläisillä hiekka-alueilla, myös valtatie 1:llä, ajamista kannattaa välttää.

Islannin tielaitos: http://www.vegagerdin.is
Islannin tiehallitus http://www.us.is/umferdarstofa/english

Luonnonolot

Islantia koettelevat usein sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat. Tuliperäinen saarivaltio sijaitsee mannerlaattojen liittymäkohdassa, joten maanjäristykset ja tulivuorenpurkauksetkin ovat mahdollisia.

Jäätiköille ei pidä mennä ilman opasta. Jäätiköt edellyttävät varovaisuutta, sillä niiden eheän pinnan alla saattaa olla syviä railoja. Vaelluksilla ja retkillä luontoon tulee noudattaa paikallisviranomaisten antamia ohjeita.

Islannin pelastuspartion ylläpitämältä Safe Travel -nettisivustolta löytyy matkustusilmoituslomake, johon voi täyttää oman matkasuunnitelmansa. Matkustaessa Islannissa on tärkeää muistaa ilmoittaa reittisuunnitelmista ja aikatauluista.

Safe Travel- nettisivustolta löytyy myös älypuhelimia varten luotu 112-sovellus. Sovellus toimii iPhoneissa, Androideissa sekä Windows-puhelimilla. Sovellus on erityisen tehokas Islannin sisämaassa, jossa kuuluvuutta ei juuri ole. Sen avulla pelastusviranomaiset voivat paikantaa eksyneen matkailijan 8 metrin tarkkuudella. 112-sovellus on ilmainen, ja paikannustietojen päivitys maksaa tekstiviestin verran.

Vaikka käytössä ei olisikaan 112-sovellusta, älypuhelin kannattaa pitää päällä hädän hetkellä. Islannissa pelastustarkoituksiin käytetyt helikopterit on varustettu laitteilla, jotka paikantavat älypuhelimesta lähtevän signaalin.

Turvallinen matkustaminen Islannissa: http://www.safetravel.is/

Ajankohtaisimmat tiedotteet ja ohjeet liikkumisesta, säätilan muutoksista sekä luonnonolosuhteista Islannissa ovat Islannin ilmatieteenlaitoksen ja pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Islannin ilmatieteenlaitos: http://en.vedur.is
Islannin pelastuslaitos: http://www.almannavarnir.is/

Terveys

Suomen kansalainen saa pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla samat terveydenhuollon edut kuin Islannin kansalaiset. Matkustajalla tulee olla KELAn myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti.

http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Matkailijan kannattaa harkita sellaisen matkavakuutuksen ottamista, joka korvaa sairaanhoito- ja lääkekulut matkan aikana sekä vakavan sairastumisen sattuessa myös kotiinkuljetuksen Suomeen.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Islannin Helsingin-suurlähetystö http://www.iceland.is/iceland-abroad/fi

Yhteystiedot

Reykjavikin-suurlähetystö

Túngata 30
IS-101 REYKJAVIK
ICELAND
+354 510 0100

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.1.2018

Takaisin ylös