Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Matkustustiedotteet, 21.12.2017

Libanon: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Matkustusturvallisuudessa Libanonissa on suuria alueellisia eroja ja maan turvallisuustilanne on hauras ja voi muuttua nopeasti. Syyrian konflikti heikentää yhä enemmän Libanonin turvallisuustilannetta. Ennakoimattomien pommi-iskujen tai muiden terroritekojen riski on koko maassa korkea. Terroritekoja voidaan kohdistaa myös länsimaalaisia henkilöitä tai heidän suosimiaan kohteita vastaan. Seuraa tiedotusvälineitä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne on heikko Libanonissa niin maan sisäisen tilanteen kuin Syyrian ja Irakin konfliktien alueellisten vaikutusten takia. Moninaiset poliittiset ja uskontoon liittyvät jännitteet ovat kärjistyneet. YK:n pakolaisjärjestö on rekisteröinyt Libanonissa yli miljoona pakolaista Syyriasta, ja kaikkiaan syyrialaisia arvioidaan olevan maassa noin puolitoista miljoonaa. Pakolaisten suuri määrä kärjistää maan yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia, myös palestiinalaispakolaisten leireillä.

Mielenosoituksia voi puhjeta ilman ennakkovaroituksia kaikkialla Libanonissa ja ne voivat riistäytyä aseellisiksi yhteenotoiksi ja mellakoinniksi. Mielenosoituksia, Syyriassa kaatuneiden taistelijoiden hautajaisia ja suuria väkijoukkoja on syytä välttää.

Libanonissa toimii aseistettuja ryhmiä, joilla on omia turvallisuusjärjestelyjään, tarkastuspisteitään ja kulkulupamenettelyjään alueilla, joita ne hallitsevat. Shiiamuslimien Hizbullah-järjestö valvoo laajoja alueita Etelä-Libanonissa, Etelä-Beirutissa ja Bekaan laaksossa. Välikohtauksien sattuessa liikkuminen Hizbullahin vahvoilla kannatusalueilla ei ole turvallista. Hizbullahin ja muiden järjestäytyneiden aseellisten ryhmien jäseniä osallistuu taisteluihin Syyriassa, mikä lisää vasta- ja kostoiskujen uhkaa Libanonissa. Autopommien, tienvarsipommien, kranaatti- ja ohjusiskujen vaara on korkea koko maassa.

Matkustamista seuraaville alueille on syytä välttää:

Libanonin raja-alueille matkustamista on syytä välttää koko rajan osalta. Libanonin ja Syyrian välisen rajan Syyrian puolella käydään taisteluja ja rajan yli kuljetetaan aseita ja taistelijoita. Myös Libanonin puolella on ollut aseellisia taisteluja ja kranaattitulta.

Bekaan laaksossa Zahlén kaupungin pohjoispuolella on aseistettujen sissi- ja rikollisryhmien tukikohtia ja matkustamista Zahlésta pohjoiseen (ml. Baalbek) on syytä välttää.

Palestiinalaisleirit ovat levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä leireillä. Lisäksi tilanne palestiinalaisalueilla on usein herkkä ja heijastuu Libanonin turvallisuustilanteeseen.

Matkustaminen Etelä-Libanon Litani-joesta etelään on sallittu ainoastaan Libanonin viranomaisten luvalla. Alue on kriisitilanteissa ollut epävakainta aluetta Hizbullahin sieltä Israeliin ampumien rakettien ja Israelin vastatoimien vuoksi.

Pommi-iskujen ja väkivaltaisuuksien uhka shiiamuslimien asuttamilla ja Hizbullahin valvomilla alueilla Beirutin eteläisissä osissa on korkea.

Pommiräjähdyksiä on tapahtunut myös muualla Beirutissa ja Libanonissa turvallisuusviranomaisten tekemien pidätysoperaatioiden ja ajoneuvojen tarkastusten yhteydessä.

Beirutissa on lentokentälle meneviä teitä aika ajoin suljettu, joko mielenosoitusten tai viranomaisten turvallisuusuhaksi määrittelemien tilanteiden vuoksi.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. On syytä varmistaa, että vakuutus kattaa Libanoniin matkustamisen.

Erityiset turvallisuusriskit

Ulkomaalaisten sieppausvaara on korkea varsinkin Bekaan laaksossa mutta muuallakin maassa.

Rikollisuus

Henkilöihin kohdistuvat väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, mutta katutason pienrikollisuus on kuitenkin lisääntynyt, pääsyynä pakolaistulva Syyriasta. Turhaa huomion herättämistä on syytä välttää eikä humaltuneena pidä esiintyä. Yksin liikkuminen on yleensä turvallista, myös pimeän aikaan.

Korruptio on Libanonissa suuri ongelma, mutta se ei todennäköisesti vaikuta tavallisen matkailijan elämään. Maassa pidempään oleskeleva ulkomaalainen voi törmätä siihen esimerkiksi erilaisten lupien kohdalla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on todellinen turvallisuusriski Libanonissa. Nopeudet ovat korkeita ja ajotyyli riskejä ottava.

Terveys

Terveydenhuollon taso Libanonissa on korkea, mutta siitä on varauduttava maksamaan.

Yleinen hygieniatilanne on hyvä, joskaan ei Suomen tasoa. Apteekkeja löytyy helposti kaupungeista ja sairaaloissa puhutaan englantia ja ranskaa. Matkavakuutus on aina suositeltava ja sen ehdot on syytä tarkistaa ennen matkaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Kaikki huumeet ovat Libanonissa kiellettyjä ja niiden hallussapidosta saa ankaria rangaistuksia.

Homoseksuaalisuus on Libanonissa kriminalisoitu, mutta Beirutin ja Jounién yökerhoalueilla kulttuuri on myös tässä suhteessa vapaamielinen.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen.
Lisätietoja antaa Libanonin Tukholman-suurlähetystö http://www.lebanonembassy.se/

Yhteystiedot

Beirutin-suurlähetystö

Charles Malek Avenue
Tabaris 812 Building,
Bloc C, 4th floor Achrafieh
BEIRUT
LEBANON
+961 121 8860

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.12.2017

Takaisin ylös