Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 27.6.2016

Kina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var särskilt försiktig i trafiken. Gatubrottslighet och bedrägerier har ökat i Shanghai. Undvik demonstrationer och folksamlingar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt taget är det tryggt i Kina. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och information.

Vill man resa till Tibets autonoma område krävs specialtillstånd. Också andra regionala resebegränsningar kan förekomma.

I Tibets autonoma område och särskilt i provinsen Xinjiang har tidvis förekommit oroligheter.

Det är förbjudet i Kina att delta i demonstrationer utan myndigheternas tillstånd, så undvik att följa med demonstrationer och folksamlingar på nära håll.

Det är förbjudet att fotografera militära objekt.

Polisens allmänna nödnummer är 110. I Peking betjänar polisen på engelska på numret (010) 8401 5300.

Det allmänna nödnumret är 120 (ambulans m.m.).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Brottsligheten

Bedrägerier, stöld och våldshot har ökat i Kina, i synnerhet i Shanghai.

I Shanghai får EU-ländernas och de nordiska ländernas beskickningar regelbundet vetskap om fall, där inbjudningar till teavsmakning, massage, nattklubb, barer eller resor med inofficiella taxibilar har lett till en ansenlig överdebitering av kreditkortet, utpressning, hot om våld, eller till och med till misshandel utförd av många personer.

Fick- och väskstölder inträffar oftast på inköpsområden och caféer som är populära bland turister samt i kollektivtrafiken. Det är bra att lämna kreditkort, större penningsummor, pass och andra värdeföremål i hotellets förvaringsbox. Då är det klokt att bära med sig en kopia av passets informationsblad, visumet och andra viktiga dokument så som kreditkort och flygbiljetter.

Anmäl på närmaste polisstation om ditt pass försvinner eller blir stulet, och anhåll om ett nytt pass personligen på Finlands beskickning. Skaffa också ett tillstånd att lämna Kina (exit-visa) av de kinesiska myndigheterna (Public Security Bureau/Exit-Entry Administration), det behövs för ditt nya pass.

Trafiken

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Trafikkulturen i Kina avviker betydligt från den finländska. Trafiken är kaotisk och oförutsägbar. Fotgängare ska vara vaksamma då bilisterna svänger till höger vid rött ljus och inte nödvändigtvis stannar vid markerade övergångsställen.

Undvik andra taxibilar än de officiella som är tydligt markerade, har ett ID-nummer och en taxameter. Det är bra att ha med sig en lapp där destinationen står skriven på kinesiska.

Naturförhållanden

En betydande del av Kina, inklusive Peking, ligger på ett seismiskt aktivt område. En stor del av Kinas areal består av berg eller högplatåer. Små jordskalv förekommer tidvis på olika håll i landet. De flesta inträffar i landets västra och sydvästra bergstrakter, i Sichuan, Xinjiang och Yunnan.

Regnen infaller mest under maj-november och kan orsaka översvämningar och jordskred på olika håll i landet. Under samma period förekommer tyfoner som för med sig kraftiga vindar och regn längs med kusten.
Följ med väderleksrapporteringen via medierna, likaså de kinesiska myndigheternas instruktioner och direktiv. Det kinesiska meteorologiska institutets nätsidor hittar du här: http://www.cma.gov.cn/en.

Luftens kvalitet är tidvis mycket dålig och kan medföra hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om läget och kan uppmana folk att hålla sig inomhus. Det lönar sig att följa med situationen och ta reda på de lokala myndigheternas, finländska sakkunnigas och mediernas rapporter och bedömningar.

Air Quality Index China: http://aqicn.org
Finlands meteorologiska institut: http://ilmatieteenlaitos.fi/

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt och svårt att ordna med hemtransport av en sjuk eller avliden person om man inte har försäkring. Vård på västerländsk nivå är mycket dyr i Kina och erbjuds främst av privata sjukhus. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka sjukhus man samarbetar med.

Under 2000-talet har det förekommit ett antal allvarliga epidemier i Kina, som t.ex. sars 2003. Kina hör till den region där hälsovårdsmyndigheterna har förberett sig på att förebygga bland annat fågelinfluensa och hand-fot-munsjuka (enterovirus).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Alla utlänningar ska registrera sig på polisstationen närmast stället där de bor inom 24 timmar efter inresan till landet. Om du bor på hotell registrerar hotellet dig.

Det är olagligt att utnyttja prostituerades tjänster och att inneha eller bruka narkotika. Även khat klassificeras som narkotika. Narkotikabrott leder till stränga straff, till och med dödsstraff.

I Kina godkänns officiellt inte sexuella minoriteters förhållanden.

Hasardspel är förbjudet.

Innehav av eldvapen eller eggvapen är förbjudet.

Den kinesiska tulllagstiftningen hittar du här (på engelska): http://english.customs.gov.cn/

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kinas ambassad i Helsingfors: http://www.chinaembassy-fi.org/eng/

Yhteystiedot

Finlands ambassad

Kerry Centre, South Tower, Level 26
Guanghua Lu 1
100020 BEIJING
CHINA
+86 108 519 8300

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 2.9.2016

Takaisin ylös