Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 15.1.2018

Hongkong: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik demonstrationer. Håll reda på pass och värdeföremål.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Hongkong är ett tryggt resmål. Var ändå normalt försiktig när du rör dig ute, som i vilken storstad som helst. Var särskilt vaksam på shoppinggator och i restauranger där väskor och plånböcker lättast blir stulna.

Följ med de lokala myndigheternas nyhetsrapportering. Det nationella nödnumret är 999.

Brottsligheten

Det är bäst att förvara större summor pengar, pass och andra värdeföremål i hotellens förvaringsboxar eller på annan trygg plats. Vi rekommenderar att du har en kopia av ditt pass med dig då du rör dig utomhus, likaså av ditt visum och inresekort. Anmäl på närmaste polisstation om ditt pass försvinner eller blir stulet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hongkong har vänstertrafik.

Kollektivtrafiken fungerar väl och det finns många olika former av transportmedel: buss, metro, spårvagn och färja.

Taxichaufförerna har svaga kunskaper i engelska. Det är enklast att ha med sig adressen skriven på kinesiska för att säkert komma fram.

Naturförhållanden

Under tyfonsäsongen (från juni till oktober) följer meteorologiska institutet i Hongkong noga vädrets växlingar och utfärdar vid behov varningar på sin webbplats, i tv och i radio. Tyfonvarningar placeras ut också i byggnaders entréhallar. Några gånger om året utfärdas varningar av åttonde graden, vilket innebär att färje- och flygtrafiken stoppas på grund av storm och invånarna uppmanas att stanna inomhus. Tyfonerna orsakar vanligtvis ingen större förödelse, men de rikliga regnen ökar risken för jordskred och översvämningar i låglänta områden.

Följ med vädret via medierna och följ myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Hongkongs meteorologiska instituts webbplats: http://www.hko.gov.hk/contente.htm

Små jordskalv kan förekomma 2-3 gånger om året.

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en giltig, heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Hongkong erbjuder alla högklassiga västerländska hälsovårdstjänster. Staden har många kända läkarstationer med allmänläkare och specialister och enligt den lokala seden egna läkemedelsförråd, varifrån man genast får med sig de mediciner som läkaren ordinerar. Ta reda på vilka internationella läkarstationer i Hongkong som ditt försäkringsbolag godkänner.

I Hongkong har det under de senaste åren konstaterats några allvarliga epidemier och hälsovårdsmyndigheterna förbereder sig fortfarande på att förebygga fågelinfluensa. Årligen förekommer det några fall av denguefeber, som orsakas av ett virus och sprids via myggor.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands generalkonsulat, Hongkong

10/F Club Lusitano
16 Ice House Street
Central

HONG KONG
+852 252 553 85

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 15.1.2018

Takaisin ylös