Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 4.5.2016

Angola: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Cabinda: Iaktta särskild försiktighet
Lunda Norte: Iaktta särskild försiktighet
Lunda Sul: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken i Luanda är kaotisk och brottsligheten är hög. Risk för landminor på landsbygden.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget varierar stort mellan de olika provinserna. Brottsligheten är högst i Luanda.

Trafiken

Möjligheterna att resa utanför Luanda är begränsade så det lönar sig att utreda alternativen i god tid. Nya landsvägar har tagits i bruk, men vägarna är i dåligt skick och bilresor är farliga på grund av det dåliga vägnätet och risken för landminor. Undvik att resa när det är mörkt.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan privat försäkring.

Det finns risk för kolerasmitta i Angola. Se särskilt upp för herrelösa hundar, för rabies förekommer allmänt.
Det pågår en gula febern-epidemi i Angola.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Polisen kan stoppa turister och fråga efter identitetsintyg, som man alltid ska ha med sig. Om man inte har det kan man bli tvungen att betala böter.

Homosexualitet är inte allmänt accepterat och kan leda till problem med myndigheterna. Innehav av narkotika kan leda till hårda straff. Innehav av vapen kräver vederbörliga tillstånd.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo

Avenida Julius Neyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 8.8.2016

Takaisin ylös